Klagesager hober sig op efter særlov

Behandlingen af hundredvis af klagesager står lige nu stille, efter at det aftalebaserede klagesystem den 1. juni blev suspenderet.

Journal stak papirer
Foto: Shutterstock

Hundredvis af klager over tandlæger hober sig lige nu op hos den nyoprettede Styrelsen for Patientklager, der siden 1. juli har haft ansvaret for behandling af klager over tandlæger i privat praksis.

Styrelsen overtog ansvaret, efter at regionernes opsigelse af tandlægeoverenskomsten og indførelsen af særloven betød et farvel til det aftalebaserede klagesystem, og alle klager over privatpraktiserende tandlæger, der tidligere blev behandlet af regionerne, skal nu indgives direkte til den nye styrelse.

Styrelsen har siden 1. juli modtaget ca. 100 klager, og en rundringning til de fem regioner viser, at der derudover ligger ca. 250 igangværende klagesager, som er sat i bero, indtil hver enkelt region har lavet en aftale med den nye styrelse om overdragelse og videre behandling af sagerne.

Hos Styrelsen for Patientklager forventer vicedirektør Steffen Egesborg Hansen, at man meget snart er klar til at behandle sagerne:
– Det er klart, at der er opbygget en pukkel af gamle sager, og vi samarbejder derfor med regionerne om, hvordan vi får tilrettelagt overdragelsen af sagerne så smidigt og hurtigt som muligt – både af hensyn til patienten og den anklagede tandlæge, siger Steffen Egesborg Hansen.

Det er klart, at der er opbygget en pukkel af gamle sager, og vi samarbejder derfor med regionerne om, hvordan vi får tilrettelagt overdragelsen af sagerne så smidigt og hurtigt som muligt

STEFFEN EGESBORG HANSEN, VICEDIREKTØR I STYRELSEN FOR PATIENTKLAGER

EDIT: Styrelsen for Patientklager er nu (primo oktober) på plads med vilkårene for de tandlæger, der skal ansættes i den nye styrelse – på baggrund af anbefalinger fra Tandlægeforeningen. Læs mere på tdlnet (for medlemmer) her.