Momsbombe kan ramme kæder

Skatterådet vender tommelfingeren nedad til den klinikkøbsmodel, som flere kæder anvender. Det er ikke virksomhedsoverdragelse og derfor ikke momsfritaget. Det kan betyde store regninger til kæder og klinikker. ORIS Tandlægerne har klaget over Skatterådets svar.

Momsbombe
Tekst: Anders Klebak, freelancejournalist / Foto: Julie Asmussen

Momssmæk i millionklassen til en række tandlægekæder og klinikker. Det kan blive konsekvensen af et svar fra Skatterådet, som underminerer den model, nogle af kæderne bruger til at købe klinikker.

Skatterådet har kigget på en sag fra ORIS Tandlægerne og slår her fast, at der ikke er tale om momsfritaget virksomhedsoverdragelse. Kæden driver nemlig ikke klinikken videre selv, men stiller i stedet aktiverne til rådighed for et nyt driftsselskab med en tandlæge som majoritetsejer.

Selv om Skatterådet kun har taget stilling til en enkelt sag, forventer eksperter, Tandlægebladet har talt med, at sagen kan få konsekvenser for flere kæder og klinikker. Det er nemlig i store træk samme model, flere kæder opererer efter, og størstedelen af kliniksalgene er foregået uden moms.

– Det kan blive en latent bombe for de virksomheder, der har fulgt denne model, siger moms- og skatteekspert Søren Engers Pedersen fra rådgivningsvirksomheden Timetax. Han peger samtidig på, at det formentlig kun vil være en del af salgssummen, nemlig goodwill og andre immaterielle rettigheder, som vil være momsbelagt. Tandlægeudstyr, bygninger og klinikindretning er momsfrit under normale omstændigheder, siger han.

Moms på goodwill kan dog i sig selv løbe op i en stor sum. Typisk værdisættes goodwill til et sted mellem 40 og 55 % af klinikomsætningen ved et salg. Og ifølge et estimat i nyhedsbrev fra Privatpraktiserende Tandlægers Organisation (PTO) kan den samlede momsgæld løbe op på mellem 100 og 150 mio. kr. for alle kæderne.

Her er en sag, hvor man potentielt kan inddrive mange penge for relativt få mandskabstimer, fordi der er tale om mange kliniksalg, og en afgørelse, som er rimelig klar

DENNIS RAMSDAHL JENSEN, PROFESSOR OG EKSPERT I MOMSRET, AARHUS UNIVERSITET

Sælgers problem
Søren Engers Pedersen mener, at kæderne kan forholde sig på flere måder.
– Man kan vælge at betale en sum, der svarer til det, man vurderer, man skylder, og få sagen ud af verden. Men svaret fra Skatterådet vedrører en konkret virksomhed, og derfor kan der være forskelle, som betyder, at man enten kan afvente, om SKAT overhovedet rejser et krav, eller selv indhente et bindende svar for at få vurderet de anvendte modeller, siger han.

Tandlægebladet har spurgt Skattestyrelsen, hvilke konsekvenser afgørelsen kan få for klinikejere og kæder. Styrelsen afviser dog at kommentere med henvisning til, at afgørelsen handler om en specifik sag, og at man derfor ikke vil udtale sig generelt. Ekspert i momsret, professor Dennis Ramsdahl Jensen fra Aarhus Universitet, mener, at sagen er oplagt at gå i krig med for SKAT.

– Her er en sag, hvor man potentielt kan inddrive mange penge for relativt få mandskabstimer, fordi der er tale om mange kliniksalg, og en afgørelse, som er rimelig klar, siger han. Han vurderer desuden, at det er klinikejerne, der kommer i SKATs søgelys, og ikke selve kæderne. – Det er sælger, der har problemet, fordi det er ham, der har solgt uden at lægge moms på salget, som han burde, siger han.

ORIS klager
Det er ORIS Tandlægerne, der oprindeligt har rejst spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse for SKAT, fortæller investor og medejer Søren Bach. – Vi blev gjort opmærksom på, at der kunne være tvivl om momsfritagelsen, og den usikkerhed kunne vi ikke leve med, siger han.

Han tror, hverken kæden eller de klinikejere, som har solgt til kæden, er i farezonen for at skulle betale store momsbeløb. – Vi har sat folk på at håndtere den situation, hvis der skulle blive rejst et krav. Og der er flere forskellige udfaldsrum, siger han.

Han fortæller samtidig, at Skatterådets svar kom bag på kæden og dens rådgivere. Derfor har kæden valgt at klage over svaret. Men behandlingstiden på en klage er næsten fire år, og derfor undersøger ORIS muligheder for en hurtigere afklaring gennem retssystemet, forklarer Søren Bach.

– Vi benytter os af de dygtigste rådgivere indenfor revisions- og advokatbranchen, og de er allesammen overraskede over svaret. De er uenige i afgørelsen, så vi er trygge ved, at vi finder en fornuftig løsning, siger han.

Ny model for fremtiden
Søren Bach forklarer, at ORIS fremadrettet vil lave ændringer i den måde, kæden indgår aftaler med klinikejerne, så man undgår tvivl om momsfritagelse. Det handler om at placere aktiverne i klinikselskabet fremfor i selve kæden. – Det er relativt simpelt at fjerne den usikkerhed, og i praksis bliver driften af klinikken uændret, siger han.

Vi benytter os af de dygtigste rådgivere indenfor revisions- og advokatbranchen, og de er allesammen overraskede over svaret

SØREN BACH, INVESTOR OG MEDEJER, ORIS TANDLÆGERNE

Tandlægebladet har efterspurgt en kommentar fra andre kæder, som enten har afvist at kommentere eller ikke er vendt tilbage. DentConnect forventes ikke at blive ramt af Skatterådets afgørelse, da kæden benytter en anden model, når de køber klinikker. Godt Smil har hovedsageligt etableret nye klinikker, og disse er heller ikke omfattet af momsproblematikken.

Derfor siger skatterådet nej

Normalt er der ikke moms på salget, når en tandlæge overdrager en klinik til en ny ejer, der driver klinikken videre. Det tæller nemlig som virksomhedsoverdragelse og er momsfritaget ifølge lovgivningen. Men Skatterådet har taget stilling til en sag, hvor en kæde køber alle aktiverne i en klinik og opretter et nyt selskab med en tandlæge som majoritetsejer, som får stillet aktiverne til rådighed og skal drive klinikken videre. Her slår Skatterådet fast, at der ikke er tale om virksomhedsoverdragelse. For at opfylde betingelserne for virksomhedsoverdragelse, skal køber selv drive virksomheden videre, og det er altså ikke tilfældet her.

Medie: tandlægen.dk under pres

De potentielle momsefterregninger er, i følge medie, ikke det eneste problem, som Danmarks største tandlægekæde, tandlægen.dk, står overfor

Ifølge mediet InsideBusiness, der i en række nylige artikler sætter spot på kædernes økonomi, kan tandlægen.dk sandsynligvis snart imødese massive udfordringer med både likviditet og rekruttering.

De tandlæger, der har solgt deres klinik til kæden, har typisk bundet sig til at blive i tre år, hvorefter de kan trække sig ud og få den sidste del af købesummen udbetalt. Og den regning vil kunne betyde problemer med likviditeten for den økonomisk trængte kæde, der kom ud af sidste år med et underskud på 50 mio. kr., lyder analysen fra InsideBusiness.

Mediet peger desuden på, at det kan vise sig at blive yderst vanskeligt at rekruttere nye tandlæger, der kan overtage efter dem, som trækker sig ud. Tandlægen.dk har ikke ønsket at udtale sig til InsideBusiness.

Kilde: InsideBusiness