Ny viden:

Nystatin kan anvendes sammen med warfarin

Antibiotika
Foto: Shutterstock

Nystatin oral suspension (Mycostatin, Nystimex) har tidligere været mistænkt for ligesom miconazol at interagere med warfarin og forøge den antikoagulerende virkning af warfarin. Nye undersøgelser har imidlertid afkræftet denne formodning. En gennemgang og analyse af bivirkningsindberetninger i UK tyder ikke på, at der er nogen klinisk relevant interaktion mellem nystatin og warfarin, og et overkrydsningskohortestudie, der bekræfter interaktionen mellem miconazol og warfarin, finder heller ingen tegn på interaktion mellem nystatin og warfarin. Der er således intet, der tyder på, at nystatin har nogen betydende interaktion med warfarin, og nystatin må anses for at være et sikkert antimykotisk middel til patienter i warfarin-behandling.

Til behandling af oral candidiasis hos patienter i behandling med warfarin anbefaler forfatteren til artiklen i British Dental Journal derfor lokalbehandling med nystatin oral suspension 1 ml a 100.000 internationale enheder fire gange daglig i syv dage. Behandlingen bør fortsættes i 48 timer efter, at læsionerne er forsvundet.

Pemberton MN. Morbidity and mortality associated with the interaction of miconazole oral gel and warfarin. Br Dent J 2018;225:129-32.
__________________________________________

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4278