Tandlægeforeningens medlemsundersøgelse 2018:

Stigende tilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med Tandlægeforeningen er rekordhøj sammenlignet med tidligere undersøgelser.

Tilfredshed thumbs up
Tekst: TRINE GANER / Foto: Shutterstock

Den overordnede tilfredshed med Tandlægeforeningen er steget, og flere medlemmer oplever at få udbytte af deres kontingent. Også når det gælder tilfredsheden med de konkrete ydelser (rådgivning, efteruddannelse, Tandlægebladet mv.), er tilfredsheden steget på langt de fleste parametre sammenlignet med tidligere undersøgelser. Det er de overordnede konklusioner på den tilfredshedsundersøgelse, som Tandlægeforeningen gennemførte blandt medlemmerne i maj i år. 1.360 medlemmer har deltaget.

Formand Freddie Sloth-Lisbjerg er glad for resultatet.
– Som afgående formand kan jeg naturligvis kun være tilfreds med, at der er markant fremgang både på den overordnede tilfredshed, men også på næsten alle de konkrete ydelser. Vi har arbejdet målrettet på at øge synligheden og skærpe Tandlægeforeningens profil som en vigtig sundhedspolitisk aktør med vilje til dialog, men dialog med kant og også viljen til at turde sige nej. Og så skal vi ikke undervurdere, at sekretariatet i større og større grad har formået at omstille sig til et mere udadvendt fokus som serviceleverandør i en megetomskiftelig omverden. Virkeligheden er, at dette er et resultat af en bevidst strategi og godt teamwork, siger han.

Plads til forbedring
Men undersøgelsen peger ifølge formanden også på områder, hvor der er plads til forbedring. Det drejer sig bl.a. om Tdlnet.dk, hvor undersøgelsen viser, at navigation og søgefunktion kan forbedres. – Der skal fortsat arbejdes for, at medlemmerne føler, at de får udbytte af deres kontingent, og det ser ud til, at vi skal arbejde noget mere for at gøre vores Facebook og Tdlnet.dk mere attraktive. Det arbejde er heldigvis allerede i gang med en nylig opprioritering af medlemskommunikationsområdet. Planen er, at den samlede medlemskommunikation skal gentænkes og forbedres, siger formanden.

Også indsatsen for at forbedre tandlægernes image skal fortsat prioriteres. Tilfredsheden er steget sammenlignet med tidligere undersøgelser, men der er stadig plads til forbedring, mener Freddie Sloth-Lisbjerg.

Der skal fortsat arbejdes for, at medlemmerne føler, at de får udbytte af deres kontingent

FREDDIE SLOTH-LISBJERG, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Formanden noterer sig også, at den stigende tilfredshed gælder på tværs af medlemssegmenter, men at det på linje med tidligere undersøgelser erde privatansatte medlemmer, der er mindst tilfredse med udbyttet kontingentet. – Det er naturligt, at klinikejerne har mest behov for rådgivning i det daglige, og det kan være derfor, at de oplever at få større udbytte af deres kontingent end de privatansatte. Hvis der er noget, man som ansat savner, kan jeg kun opfordre til, at man involverer sig i det fagpolitiske arbejde og af den vej påvirker foreningens fokus og service, siger Freddie Sloth Lisbjerg.

Resultaterne af medlemsundersøgelsen skal nu analyseres dybere og vil, ifølge formanden, være et vigtigt pejlemærke i det fremadrettede arbejde med udviklingen af Tandlægeforeningen.