Ny PATU-formand:

Tid til moderne og solidarisk barselsordning

Pernille Palsbo Tøttrup
NY PATU-FORMAND. 33-årige Pernille Palsbo Tøttrup fra Aarhus, vil klæde de privatansatte tandlæger på til at kæmpe deres sag, så deres løn og ansættelsesforhold ikke bliver forringet.
Tekst: Anne Burlund

Vi skal kæmpe for at bevare vores gode ansættelsesforhold. Sådan lyder det prompte fra 33-årige Pernille Palsbo Tøttrup, der er ny formand for Privatansatte Tandlæger i Tandlægeforeningen (PATU).

Hun har siddet i hovedbestyrelsen i to år og i lokalbestyrelsen i Region Midt i 10 år og mener derfor, at hun kan bidrage med en indsigt og et netværk, der kan styrke de privatansatte tandlæger. Ifølge Pernille Palsbo Tøttrup bliver de privatansatte tandlæger presset fra flere sider pga. særloven og kædernes indtog på markedet:

– Flere er blevet varslet nedgang i provisionen, fordi klinikejerne frygter for økonomien efter indførelsen af særloven. De mange krav og gebyrer, der er blevet indført de seneste år, kan mærkes på klinikkernes overskud. Så vi skal klæde de privatansatte tandlæger på til at kæmpe deres sag, så deres løn og ansættelsesforhold forbliver gode – selvfølgelig under kyndig vejledning fra vores sekretariat.

Møde medlemmer
Hun vil arbejde for, at de privatansatte kan mærke, at der bliver gjort noget for dem – og at de bliver hørt og inddraget:
– Vi skal ud og møde vores medlemmer, så vi ikke fremstår som en tør og utilgængelig forening. PATU-konferencen fik en god genstart i efteråret, og sådanne tiltag skal vi fortsætte og styrke ved at tiltrække medlemmer med spændende emner og mulighed for videndeling. Ligesom vi skal styrke vores Facebookgruppe, hvor privatansatte tandlæger kan videndele og debattere det, der ligger dem på sinde, siger den nye formand.

Ny barselsordning
Pernille Palsbo Tøttrup fremhæver også arbejdet for en barselsordning som et af de store emner den kommende tid:

– På hovedgeneralforsamlingen i november var der stort flertal for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for en mere tidssvarende og solidarisk barselsordning for ansatte såvel som ejere. I dag har de privatansatte tandlæger kun ret til 14 uger med halv løn efter fødslen, mens klinikejerne ikke har nogle egentlige rettigheder. Dyrlægerne har en god ordning, som vi måske kan skele til, siger Pernille Palsbo Tøttrup, der også glæder sig til at styrke samarbejdet med KEU og OATU om emner som fx fremtidens tandpleje.

Bred medlemsgruppe
Der er valgt fem regionale medlemmer – en fra hver region og to landsmedlemmer – til PATU, der nu igen er fuldtallig. Og Pernille Palsbo Tøttrup glæder sig til arbejdet:

– Det er spændende at være formand for et udvalg, hvor vi er så mange engagerede og så bredt funderet regionalt. De privatansatte spænder vidt i dag – fra de nyuddannede til de midaldrende, der har solgt deres klinik. Derfor skal vi favne bredt og sørge for, at vi repræsenterer alle grupper, fastslår Pernille Palsbo Tøttrup.

Pernille Palsbo Tøttrup arbejder som tandlæge i Aarhus Tandcenter. Hun er uddannet i 2012 fra Tandlægeskolen i Aarhus og har tidligere arbejdet deltids i privat og kommunal tandpleje. Hun afløser Marie Louise Berntsen, der var formand for PATU fra 2016-2018.