Hård kamp for tilskud:

"Jeg fik afslag på trods af 16 huller"

En stor del af hoved-hals-kræft-patienter, som modtager strålebehandlinger, oplever senfølger i mundhulen. To tidligere cancerpatienter fortæller om deres store tandproblemer efter behandlingerne, og hvor svært det har været at få tilskud gennem $ 166.

Birgit E. Andersen
Birgit E. Andersen fik i efteråret 2001 konstateret en knude i tungen og modtog efterfølgende 39 strålebehandlinger. Har været patient hos tandlæge Lars Nygaard siden foråret 2018. Har det seneste år fået behandlet 16 huller og andre senskader som følge af strålebehandlingen. 5-6 tænder, bl.a. er dele af flere tænder smuldret bort. Går i øjeblikket til tandlæge i gennemsnit to gange om måneden.
Tekst: Anne Burlund / Foto: Thomas Nielsen

Birgit E. Andersen, 66 år, Hvalsø:

"Jeg fik afslag på trods af 16 huller"

 

Birgit E. Andersen fik i efteråret 2001 konstateret en knude i tungen og modtog efterfølgende 39 strålebehandlinger. Har været patient hos Lars Nygaard siden foråret 2018. Har det seneste år fået behandlet 16 huller og andre senskader som følge af strålebehandlingen. 5-6 tænder, bl.a. er dele af flere tænder smuldret bort. Går i øjeblikket til tandlæge i gennemsnit to gange om måneden.

– Lige efter strålebehandlingen havde jeg ingen huller, men det kom hurtigt. Jeg fik ros for god tandhygiejne på trods af, at jeg ikke kunne åbne munden ret meget og havde nedsat spytfunktion. Men alligevel begyndte jeg at få mange huller, og dele af tænderne begyndte at smuldre, og jeg fik mange sår i munden, fordi jeg ikke havde noget spyt.

Med så massive senskader efter strålebehandling har det været helt afgørende, at jeg har kunne få behandling af en specialist.

Min tandlæge søgte om tilskud gennem § 166 sidste år, men det var lige som at få en spand koldt vand i hovedet! Jeg fik afslag blandt andet med besked om, at jeg havde tænder som en 18-årig. Det er jo helt vanvittigt, når jeg har fået konstateret 16 huller på ét år. Det var utroligt krænkende og grænseoverskridende. Hvorfor lyttede de ikke til min egen tandlæge, der er specialist og ser mig jævnligt?

Jeg ankede afgørelsen, men nu er der gået over et år uden svar. Jeg betaler lige nu selv alle behandlinger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg ikke får medhold i ankenævnet. Skal jeg stoppe tandbehandlingen med deraf yderlige komplikationer til følge?

Det har været meget angstprovokerende at gå med så mange tandproblemer. Jeg tænker meget på, hvad det næste mon er – jeg ved, at også kæben har taget skade af strålebehandlingerne. Hvad hvis jeg ikke har råd til at få kommende huller lavet?

Det ville betyde meget, hvis jeg kunne få et livsvarigt kronikertilskud i stedet for at skulle søge igen og igen og gå i uvished. Så ville jeg slippe for megen angst i fremtiden.

Nina Robson, 63 år, Hvidovre:

"Jeg har selv betalt knap 25.000 kr." 

Nina fik konstateret cancer i sommeren 2013 og fik derefter 12 kemobehandlinger. Har været patient hos Lars Nygaard siden 2018 og har senest søgt om tilskud til behandlingen af bl.a. ti huller som følge af mundtørhed.

– Inden kemobehandlingen fik jeg lavet en fuld tandundersøgelse, så jeg havde dokumentation på, hvordan de så ud inden behandlingen. I de efterfølgende år bliver mine tænder dårligere og dårligere, og de ting, jeg får lavet som fx plomber falder ud igen. Jeg har store problemer med mundtørhed, hvilket giver mange huller.

Min tandlæge søgte sidste efterår om tilskud til bl.a. ti fyldninger og en rodbehandling gennem § 166, og i foråret fik jeg en afgørelse. Jeg fik et tidsbegrænset tilskud på ét år til de forreste tænder – men ikke til behandling af de store kindtænder.

Begrundelsen lød, at der var høj cariesforekomst før canceren. Men min tidligere tandlæge var ret gammeldags. Han havde ikke det nyeste udstyr og skrev bl.a. journal i hånden, så dokumentationen var desværre ret dårlig.

Regionen påpegede også i sin afgørelse, at journalen var mangelfuld, og at man flere steder ikke kunne læse de håndskrevne noter. Men alligevel konkluderede de, at der var høj cariesforekomst før kemobehandlingen?!

Jeg ville ønske, at de talte med patienten og lyttede til min tandlæge, der er ekspert. Jeg måtte vente et halvt år med at få lavet fyldningerne – indtil vi havde en afgørelse på ansøgningen – og har selv betalt knap 25.000 kr., som burde være dækket af regionen.

Det har fyldt meget i mit hoved med den uvished og ventetid. Og det bliver jo formentlig kun værre i de kommende år, som senfølgerne dukker op og vi skal søge igen og igen, som problemerne opstår.