Klinikejere i kæder kan få kæmpe skattesmæk

Ny dom kan få ”voldsomme konsekvenser” for klinikejerne i kæder, vurderer ekspert.

SKAT
Foto: Shutterstock

Er klinikejeren i en kæde ansat eller ejer? Det spørgsmål har Skatterådet netop taget stilling til og vurderet, at en klinikejer i en kæde må anses for at være lønmodtager.

Som konsekvens skal klinikejere i en kæde fremover beskattes som en lønmodtager, og det kan få store konsekvenser for dem, der har et ApS. Det vurderer Henning Juel Møller, partner i Aros Revision.

– Afgørelsen kan få voldsomme konsekvenser, fordi tandlægerne risikerer en beskatning på 112 % med tilbagevirkende kraft, fastslår han og understreger, at der er flere eksempler på sager, hvor læger er blevet beskattede med over 100 %.

Ifølge Sten Peters, partner i Deloitte, så opstår den høje beskatning, fordi tandlægen bliver beskattet af en indtægt flere gange. Først i selskabet med en selskabsskat på 22 % og efterfølgende med en udbytteskat på 42 %, som faktisk indkomstmodtager. Men samtidigt også personligt som lønmodtager som rette indkomstmodtager.

Kædernes fremtid er usikker
Skatterådet baserer afgørelsen på to forhold: For det første vurderer Skatterådet, at klinikejere i kæder ikke har reel indflydelse på de overordnede beslutninger, og samtidig er det Skatterådets opfattelse, at klinikejernes økonomiske risiko ikke er stor nok til, at man kan tale om en selvstændig erhvervsdrivende.

Selv om Henning Juel Møller forventer, at mange vil blive berørt af afgørelsen, så understreger han, at det er en individuel vurdering i hver enkelt sag.

- Man må forvente, at rigtig mange vil søge særskilt svar på deres kontraktstruktur. Men tandlægerne skal også huske, at det er en administrativ afgørelse, siger Henning Juel Møller, som har ét klart råd til tandlægerne.

– Få hurtigst muligt fat i din revisor eller advokat og få gennemgået din kontraktsstruktur.

Hos Deloitte ser man også med alvor på den nye afgørelse, og Sten Peters mener, at det ikke kun er tandlægerne, der kommer til at mærke konsekvenserne.

– For kæderne kan det godt være et vældig stort problem, fordi de vil få sværere ved at tiltrække tandlæger. Når klinikejerne bliver stemplet som ansatte, gælder der andre skatteregler, og så vil nogen tandlæger synes, det er knap så attraktivt at gå ind i en kæde som ejer, siger Sten Peters.