Fem overtandlæger fortæller:

"Vi har siden januar forsøgt at rekruttere en tandlæge uden held"

Halvdelen af landets kommunale tandplejer har haft vanskeligt ved at rekruttere tandlæger det seneste år. Værst ser det ud i Nordjylland, hvor 91 % af de adspurgte kommuner har ubesatte tandlæge- eller tandplejerstillinger, mens hver tredje kommune i både Region Syddanmark og i Region Midtjylland har ubesatte tandlæge- eller tandplejerstillinger. Læs fem overtandlægers fortælling om, hvordan de oplever tandlægemanglen.

Tandlægemangel
Tekst: Anne Burlund, Gitte Almer Nielsen, LOUISE BOLVIG HANSEN / Illustration: SIMON VÆTH

Region Sjælland

Merete Stenstrup, overtandlæge, Lolland:
– Lige nu har vi de tandlæger, vi skal bruge, men vi har været rigtig heldige.

Da vi sidst søgte en tandlæge for nogle måneder siden, fik vi kun tre ansøgninger i alt. Og det er svært at fastholde dem, når de først er ansat. En del er her for at optjene timer til deres jus og søger så videre.

Jeg giver den alt, hvad den kan trække, når vi søger tandlæger og bruger flere kanaler. Jeg har et overtandlægenetværk, diverse foreninger, tager kontakt til private praksisser i byen for at høre, om de kender nogen, der kunne være interesseret i job i den kommunale tandpleje. Og så slår jeg på, at man som tandlæge hernede kan få lov til at lave masser af cariesbehandling!

Når vi mangler tandlæger, så bliver medarbejderne presset, fordi vi bl.a. kommer bagud med indkaldeintervallerne. De er officielt 16 måneder, og det kan være svært at indhente igen, når man først er bagud. Lige nu, hvor vi ikke mangler tandlæger, forsøger vi så at tage et dybt indhug i bunken.

Region Nordjylland

Nina Vejby, overtandlæge, Frederikshavn:


– Vi oplever, at det er svært at rekruttere tandlæger og tandplejere til fast ansættelse på fuld- eller deltid.

Fra januar 2020 er vi, hvad der svarer til 3,5 fuldtidsansatte tandlæger til 10.000 børn, så det vil gavne ventetiden på behandling at få to ekstra fuldtidsansatte tandlæger.

Siden 1. januar har vi forsøgt at rekruttere en tandlæge og en tandplejer til den decentrale klinik i Skagen uden held. Lige nu betjenes klinikken i Skagen derfor midlertidigt af hele personalet i tandplejen, som på skift kører til Skagen to gange om ugen.

De unge tandlæger og tandplejere, som søger hos os, vil gerne dele deres ansættelse mellem halvt kommunalt og halvt privat og vægter det store arbejds- og sparringsfællesskab i en stor central klinik højt.

Rekrutteringsproblemerne presser arbejdsmiljøet blandt medarbejderne. Ventetiden på undersøgelser har længe ligget på tre måneder, men siden sommerferien er den øget til seks måneder. Og som fagperson bliver man presset af, at de ting, man diagnosticerer, ikke kan behandles med det samme.

Vi forsøger hele tiden at sætte rammerne, så arbejdsmiljøet er tilgodeset samtidig med, at der er fokus på at være en attraktiv arbejdsplads.

Den kommunale tandpleje er i en overgangsfase, hvor fremtidens unge medarbejdere bliver kortere tid i en fastansættelse og måske kun har behov for få dage i stedet for fuld tid. En udfordring for faste medarbejdere, som bruger tid på oplæring og investerer mentalt i de nye kolleger, der hurtigt stopper igen.

Det er svært at give et bud på, hvordan dette kan ændres. Måske en form for turnusordning kan afhjælpe problemet lidt. Så kan de unge snuse lidt til Udkantsdanmark – for vores erfaring er, at når de først kommer herop, så bliver de meget glade for at være her.

Region Midtjylland

Diana Joel, overtandlæge, Struer:


– Vi har længe kæmpet med tandlægemangel og rekrutteringsproblemer. Det har bl.a. haft betydning for ventetiderne, og at indkaldeintervallerne er øget.

Vi har en kvalitetsstandard på 15 måneder, men ligger lige nu nærmere de 18 måneder. Vi har arbejdet for at indhente det, men er ikke nået i mål endnu.

Så sent som i sidste uge afprøvede vi en ny ting – en hel uge, hvor alle behandlere kun lavede undersøgelser hele ugen for at tage et ordentligt ryk i ventelisten. Det gik faktisk meget godt, så det gentager vi nok i det nye år.

Tandlægemanglen har også betydet, at vi i en længere periode måtte sende al kirurgi ud af huset, fordi det tager for lang tid. Og at jeg selv måtte på klinikken flere dage om ugen og tage alt det akutte over dagen, og det er jo ikke optimalt.

Lige nu går det OK på personalefronten, men om et par måneder får vi igen problemer, da jeg har en tandlæge, der lige nu er her tre dage om ugen, men fra starten har gjort klart, at hun kun søgte stillingen for at få dækket de 360 timer, hun skal bruge i den kommunale tandpleje for at kunne søge autorisation til selvstændigt virke. Og det er jo en helt fair udmelding! Men fordi vi var pressede, så var det bedre end ingenting – og så var der da ro på i løbet af efteråret.

Medarbejderne løber stærkt, og vi italesætter meget, at man ikke skal gå på kompromis med sin faglighed – det er den sikre vej til både klagesager og manglende arbejdsglæde.

Region Syddanmark

Nanna Jürgensen, overtandlæge, Sønderborg:


– Før vi fik ansat de sidste to tandlæger i foråret, havde vi svært ved at følge med. Det var meget demoraliserende for hele personalet, og det var en stor arbejdsbelastning, da de stod i behandlinger til halsen. I den periode var vi derfor også nødt til at sende de lange behandlinger ud til private tandlæger.

Vi har ikke kunnet tiltrække danske tandlæger, men vi har udnyttet, at vi ligger tæt på grænsen, så flere af vores tandlæger er rekrutteret fra Tyskland. De tyske tandlæger er ekstremt dygtige, men det har krævet meget af både os og dem i forhold til at lære det danske sprog.

Region Hovedstaden

Jette Ludvig, overtandlæge, Bornholm:


– Vi har store udfordringer med rekruttering – og det er altid en udfordring, uanset om der er tandlægemangel nationalt eller ej! Det er en udfordring, at der ikke går tandlæger løs herovre, de skal importeres fra fastlandet.

Lige nu mangler vi en tandlæge og har haft stillingen slået op sidste efterår og i starten af året. Men vi har haft kommunalt ansættelsesstop, så vi har måttet afvente det nye budgetår, før vi igen kunne slå stillingen op.

Når en af vores tandlæger stopper, kan vi aldrig vide, hvornår vi får en ny ombord. Mange unge er her på visit for at skrabe timer sammen til selvstændigt virke. Så vi bliver altid glade, når ”gamle” bornholmere søger, for det er nemmere at fastholde dem.

Tandlægemanglen har bl.a. betydet, at ventetiderne på undersøgelser stiger, og at vi har måttet uddelegere en række arbejdsopgaver til klinikassistenter og tandplejere.

Ventetiden på behandling er ikke steget, fordi vi har prioriteret det – men indkaldeintervallet er steget. Vi laver en ekstrasortering, hvor de ”sunde” børn måske venter lidt længere på at blive indkaldt.

Det påvirker selvfølgelig medarbejderne, at vi ikke altid kan det, vi gerne vil, fordi vi er bagud, og der handler det om at ændre mindset ift., at vi bliver nødt til at gøre noget andet. Det betyder også, at når én medarbejder er syg, så mærkes det mere, end hvis man var flere.

Vi siger altid ja til praktik – om det så er 8. klasse eller en del af tandlægeuddannelsen – så folk kan se, hvad vi kan tilbyde på Bornholm.

Sådan gjorde vi

Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt til landets overtandlæger i juni 2019. Heraf har 64 kommuner gennemført hele spørgeskemaundersøgelsen, og 13 har svaret på dele af undersøgelsen.

Resultaterne er vægtet med fordelingen af antal kommuner pr. region for at give et mere præcist billede af den faktiske tandlægemangel på de kommunale klinikker, hvilket betyder, at fordelingen af besvarelser giver et repræsentativt billede i forhold til antal kommuner pr. region i Danmark.