Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?

Afgørelse fra Skatterådet er anket

Afgørelsen fra Skatterådet er blevet anket, men der kan gå to år, før sagen er afgjort, og det efterlader klinikejere i kæder i et limbo, vurderer professor.

SKAT
Foto: Shutterstock

Skatterådets afgørelse om, at to klinikejere fra en dansk tandlægekæde må anses for at være lønmodtagere og ikke selvstændige erhvervsdrivende, er netop blevet anket. Det bekræfter centrale kilder.

Ifølge Jan Pedersen, professor i skatteret på Aarhus Universitet, er der mindst to års ventetid i Landsskatteretten, og der kan derfor gå lang tid, før der foreligger en ankeafgørelse, og i mellemtiden gælder Skatterådets afgørelse, vurderer professoren.

Derfor mener han også, at afgørelsen bør interessere andre klinikejere i kæder samt ejere i andre samarbejds- og ejerskabskonstruktioner. For selv om Skatterådet har taget stilling til et konkret eksempel fra en tandlægekæde, så kan ingen vide sig sikre, vurderer Jan Pedersen.

– Jeg synes, tandlægerne er efterladt i et limbo. For hvad gælder, hvis denne konstruktion ikke kan lade sig gøre? Selve afgørelsens karakter gør det svært at svare på spørgsmålet, fordi der er foretaget en skønsmæssig afvejning af en række argumenter, der peger i forskellige retninger. Disse er så at sige stillet op på hver deres vægtskål, og det er så vurderet, hvilke der vejer tungest. Men hvad hvis man kommer med andre lodder? Det er meget svært at sige noget om, og det giver en usikkerhed i henseende til indretning af tandklinikker i et kædesamarbejde, vurderer Jan Pedersen.

”En streng afgørelse”
Jan Pedersen kalder Skatterådets afgørelse både omfattende og interessant:

– Hvis man printer afgørelsen fra Skatterådet, så fylder den 64 sider. Så det er en grundig afgørelse, og jeg tror også, det afspejler, at der har været i tvivl. Samtidig synes jeg, det er en streng afgørelse, som kan få vidtrækkende konsekvenser for udviklingen af branchen.

Hvorfor synes du, det er en streng afgørelse?

– Der er rigtigt nok kommet en kæde ind i billedet, men det er jo stadig tandlægerne, der kører klinikken på daglig basis, og de er jo herre i eget hus. Samarbejdet koncentrerer sig mere om markedsføring og bogholderi, siger Jan Pedersen, der ikke vil udelukke, at der foreligger en afgørelse med modsat fortegn, når den er blevet afgjort ved Landsskatteretten.
 

Læs Skatterådets afgørelse her