Status på ny model for voksentandplejen:

"Vi har intet hørt!"

Det er næsten et år siden, at sundhedsministeren skulle have fremlagt en ny model for voksentandplejen. Både Tandlægeforeningen og en række sundhedsordførere er stærkt utilfredse med den massive forsinkelse og ministerens tavshed og efterlyser handling.

Talebobler
Tekst: Anne Burlund / Illustration: HELLE SCHEFFMANN

Primo 2019. Det var ifølge kommissoriet den planlagte deadline for, hvornår en ny model for voksentandplejen skulle være fremlagt. Men her ved udgangen af året er der stadig intet nyt under solen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil over for Tandlægebladet ikke komme nærmere ind på, hvor langt arbejdet er, og hvornår han forventer at kunne fremlægge en ny model (se også interview med sundhedsministeren på side 1068).

Formand for klinikejerne, Torben Schønwaldt, sad med i ministeriets dialog- og inddragelsesforum, der sidste år på en række møder skulle komme med input til arbejdet med en ny voksentandpleje. Han er stærkt utilfreds med, at der nu næsten et år efter planen stadig ikke er fremlagt en ny model:

Det er sørgeligt, at der stadig ikke er fremlagt noget konkret

SUSANNE EGTOFT NIELSEN

– Enten er det, fordi ministeren vil holde kortene tæt til kroppen, eller også er det, fordi han ikke ved det fjerneste om det. Og jeg tror desværre, det er det sidste. Det seneste møde i dialog- og inddragel sesforum, der skulle have været afholdt i januar, blev aflyst, og vi har intet hørt overhovedet siden, understreger Torben Schønwaldt.

Sørgeligt, at vi har spildt tid
Han undrer sig over, at arbejdet bliver syltet:

– Embedsværket har for længst lavet alt forarbejdet, så hvad venter ministeren på? Handler det i virkeligheden om, at man fra politisk side ønsker at køre videre med særloven i en eller anden form? Så tørrer politikerne regningen af på tandlægerne, der må justere priserne på de frie ydelser – og dermed går det i sidste ende ud over patienterne, der ender med en de facto-skattestigning, understreger Torben Schønwaldt.

Susanne Egtoft Nielsen, formand for offentligt ansatte tandlæger, der ligeledes sad med i dialogforum, undrer sig også over ministerens tavshed:

– Jeg har intet hørt i næsten et år nu. Det er sørgeligt, at der stadig ikke er fremlagt noget konkret. 

Vi har siddet mange mennesker i dialogforum og spildt rigtig meget tid på ingenting, Det var de samme få aktører, der kom til orde, og vi blev ikke lyttet til, konstaterer Susanne Egtoft Nielsen, der håber på nye toner – og ikke mindst handling – fra den nye minister.

Holde ministeren op på handling
Også blandt ministerens politiske kollegaer savner man handling. Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, er både forundret og frustreret over, at der efter halvandet år med særloven endnu ikke er fremlagt en politisk vision for voksentandplejen:  

Vi gik udelukkende med til at vedtage særloven for hurtigst muligt at få lavet en tandlægereform, der bl.a. skal rydde op i alle tilskudsordningerne og sikre, at hele mellemindkomstgruppen også får råd til at gå til tandlæge. Men vi har intet hørt i næsten et år, og det virker til, at arbejdet er gået i stå, konstaterer Liselott Blixt og fortsætter:

– Jeg vil holde ministeren op på, at der skal ske noget! Det var den eneste grund til, at vi gik med til særloven.

Der er gået syltekrukke i den
Liselott Blixt stillede derfor i starten af oktober på vegne af Folketingets Sundhedsudvalg en række spørgsmål til sundhedsministeren om arbejdet med en ny model for voksentandplejen: ”Vil ministeren oplyse, hvor langt den embedsmandsgruppe, der er nedsat til at se på tandlægeområdet, er kommet, og hvornår vil ministeren sikre en overenskomst på tandlægeområdet?” ville hun bl.a. vide.

I starten af november gav Magnus Heunicke et skriftligt svar til Sundhedsudvalget om, at ”arbejdet pågår”, men ”bl.a. er blevet forsinket pga. et større analysebehov end først antaget”.

Da Tandlægebladet spørger ind til, hvilket analysearbejde, der er tale om, svarer ministerens pressefolk på mail, at det bl.a. ”drejer sig om analyser af, hvilke borgergrupper, der bruger hvilke ydelser og omkostningerne heraf.”

Et svar, der undrer den tidligere sundhedsminister:

– Det grundlæggende analysearbejde er lavet, og jeg har løbende afrapporteret på det, der er aftalt, til aftalekredsen. Man kan altid lave flere analyser, men der ligger et arbejde klar og skitser til, hvordan modellerne kan se ud. Jeg har derfor tænkt mig at stille ministeren et opfølgende spørgsmål om, hvad det er for analysearbejde, der mangler – og ikke mindst hvad tidsplanen er, understreger Ellen Trane Nørby, sundhedsordfører for Venstre, der vurderer, at der er gået syltekrukke i arbejdet.

En ny model kunne ifølge den tidligere sundhedsminister ikke nå at blive fremlagt og vedtaget i starten af året som planlagt, da der stadig udestod en række analyser. Men hun forstår ikke, hvorfor den nye minister nu snart seks måneder inde i regeringsperioden ikke har indkaldt til politiske drøftelser for længst.

– Arbejdet var klar, og vi var klar til at gå i politiske forhandlinger umiddelbart efter et valg, understreger hun. Også Tandlægeforeningen stiller sig uforstående over for ministerens nølen:

– Der mangler ikke noget analysearbejde. De har haft flere år til at undersøge det, de vil undersøge. Vi kan lave den aftale færdig på en formiddag, hvis den politiske vilje er der, understreger Torben Schønwaldt.

Forløbet om den nye voksentandpleje indtil nu

28. FEB. 2018: Danske Regioner opsiger Tandlægeoverenskomsten efter mere end seks måneders forhandlinger, og et enigt Folketing med VLAK­ regeringen i spidsen indgår ”Politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen”.

24. MAJ 2018: Samtlige af Folketingets partier stemmer for særloven, som indebærer, at det offentlige tilskud til patienterne i den almene voksentandpleje bliver skåret ned med 300 mio. kr. i forhold til 2016 og 2017.

30. MAJ 2018: Kommissoriet for den nye model for voksentandplejen offentliggøres, og der nedsættes et dialog­ og inddragelsesforum, som skal supplere den regeringsinterne arbejdsgruppe. Tandlægeforeningen stiller med to repræsentanter.

JUNI-NOVEMBER 2018: Møder i dialog­ og inddragelsesforum. Sidste planlagte møde i januar 2019 bliver aflyst.

PRIMO 2019: Af kommissoriet fremgår det, at der skal foreligge en samlet afrapportering inkl. ny model til aftalepartierne – men det sker ikke.

ULTIMO 2019: Der foreligger stadig ingen ny model for voksentandplejen.