Folketingsvalg:

8 skarpe til Lotte Rod, Radikale

Valget er lige rundt om hjørnet. Hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Radikales bud her.

Lotte Rod, Radikale
Foto: Radikale Venstre

Hvordan vil I sikre, at der fortsat er tandlægedækning i yderområderne?

– Det er et svært problem, som ikke har en simpel løsning. Jeg vil gerne være med til at se på, om man eksempelvis skal øge dimensioneringen på tandlægestudiet, som man p.t. gør det på medicinstudiet, og derudover vil jeg stoppe de årlige besparelser på landets uddannelsesinstitutioner, da det kvæler uddannelsernes kvalitet.

Skal der åbnes op for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

– Det er et farligt spørgsmål! Det er vigtigt, at faglighed og kvalitet er drivkraften bag de beslutninger, der træffes. Vi mener ikke, at man skal åbne op for ejerskabet, da vi frygter, at det bliver kommercielle interesser, der bliver styrende. Det kan have den konsekvens, at man som patient fx skal frygte unødvendige behandlinger, fordi øget omsætning sættes over faglighed. Tandpleje skal være en sundhedsydelse – ikke en pengemaskine. Men vi vil gerne kigge på, hvordan vi kan få mere konkurrence og stordriftsfordele.

Knap 73 % af danskerne mener, ifølge en Voxmeter-undersøgelse fra 2017, at Danmark bør bruge flere af sundhedsvæsenets samlede ressourcer til offentlige tilskud til tandbehandling. Vil I arbejde for, at der bliver tilført flere penge til voksentandplejen?

– Ja, det vil vi. Vi vil gerne se på, hvordan vi indretter brugerbetalingen i det offentlige mere retfærdigt, for det er helt skævt på tandlægebehandling. Det er tilfældigt, at vi er endt med en model, hvor der er brugerbetaling på tandlæge, men ikke på besøget hos din læge, og vi ser desværre, at det har en markant social slagside, som vi gerne vil bekæmpe.

Skal unge op til 24 år tilbydes gratis tandpleje mod 18 år i dag?

– Det er en god idé, men jeg vil endnu hellere arbejde for, at vi får kigget på brugerbetalingen hos tandlægen.

Hvordan vil I komme den store sociale ulighed indenfor tandsundhed til livs?

– Vi skal turde kigge på hele brugerbetalingen i sundhed og gøre op med, at den er så skævt fordelt. Det er jo ikke fair, at det er så dyrt, bare fordi det er tænderne, den er gal med. Vi har arbejdet for det igennem mange år i Radikale Venstre, men der sker desværre meget lidt på Christiansborg, fordi de andre partier ikke vil være med.

Danskerne betaler i dag omkring 80 % af tandlægeregningen selv. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og hvordan?

– Ja! Det er uretfærdigt, at der er så stor brugerbetaling hos tandlægen. Det vigtigste er derfor, at vi tager politisk ansvar for at gøre brugerbetalingen langt mere retfærdig end i dag.

Ift. arbejdet med den nye model for voksentandplejen: Vil I fortsat prioritere det arbejde, hvis I kommer i regering?

– Ja, vi er med i aftalen om at finde en ny model for voksentandplejen, og derfor vil vi arbejde videre med området, hvis vi kommer i regering. Der er jo heldigvis en bred politisk konsensus om, at dette område skal kigges grundigt efter i sømmene, så vi håber og tror på, at vi kan finde en god løsning.

Vil I arbejde for, at priserne og tilskud til ydelser til voksentandplejen stadig baseres på en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og det offentlige?

– Ja, det er et godt princip, at det aftales mellem praktikerne og folkevalgte politikere. På den måde sikrer vi, at politikerne kan prioritere økonomisk samtidig med, at der er en faglig ballast i forhold til omkostningerne ved behandlingerne. Hvis der skulle vise sig at være behov for at ændre priserne, tillader systemet, at det kan ske løbende, hvilket giver god fleksibilitet for patienterne.