Folketingsvalg:

8 skarpe til May-Britt Kattrup, Liberal Alliance

Valget er lige rundt om hjørnet. Hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Liberal Alliances bud her.

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance
Foto: Liberal Alliance

Hvordan vil I sikre, at der fortsat er tandlægedækning i yderområderne? 

– Dels skal vi sørge for, at der er tilstrækkeligt med uddannede tandlæger. Og dels skal yderkommunerne gøre det attraktivt for tandlægerne at flytte dertil fx ved at tilbyde job til ægtefællen, hjælpe med at finde en god bolig og sørge for gode skoler og daginstitutioner og karrieremuligheder i kommunen og området.

Skal der åbnes op for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

– Ja, men fagligheden og ikke ejerskabet er det vigtigste. Klinikejere driver i dag en privat praksis, hvor det også handler om at tjene penge og lave profit. Jeg har tillid til at tandlæger lever op til lægeløftet og har en faglig stolthed, men det er mindre vigtigt, hvem der ejer klinikken.

Knap 73 procent af danskerne mener, ifølge en Voxmeter-undersøgelse fra 2017, at Danmark bør bruge flere af sundhedsvæsenets samlede ressourcer til offentlige tilskud til tandbehandling. Vil du arbejde for, at der bliver tilført flere penge til voksentandplejen?

– Ja, det vil vi gerne. Inden et valg vil vi fremlægge, hvor mange penge vi mener, der skal tilføres voksentandplejen. Vi vil arbejde for, at kronikere og ulykkes- og sygdomsramte kan slippe for brugerbetaling. Hvis man brækker et ben, må det være det samme som at knække en tand.

Skal unge op til 24 år tilbydes gratis tandpleje mod 18 år i dag?

– Det har vi ikke taget stilling til pt.

Hvordan vil I komme den store sociale ulighed indenfor tandsundhed til livs?

– Blandt andet ved at give kronikere og ulykkes- og sygdomsramte gratis tandpleje.

Danskerne i dag betaler omkring 80 % af tandlægeregningen selv. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og hvordan?

– Vi vil arbejde for at give udvalgte grupper gratis skattebetalt tandpleje, nemlig kronikere og ulykkes- og sygdomsramte.

Ift. arbejdet med den nye model for voksentandplejen: Vil I fortsat prioritere det arbejde, hvis I kommer i regering?

– Ja, vi vil gerne gøre området mindre bureaukratisk og mere liberalt til gavn for både tandlæger og patienter.

Vil I stadig lægge vægt på, at priserne og tilskud til ydelser til voksentandplejen baseres på en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og det offentlige?

– Ja, selvfølgelig. Vi går ind for den danske model, og at aftaleparterne forhandler indbyrdes. Vi ønsker ikke at blande os i overenskomsterne, det er op til parterne.