Folketingsvalg:

8 skarpe til Pernille Schnoor, Alternativet

Valget er lige rundt om hjørnet. Hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Alternativets bud her.

Pernille Schnoor, Alternativet
Foto: Alternativet

Hvordan vil I sikre, at der fortsat er tandlægedækning i yderområderne?

– Det er et godt spørgsmål. Det er jo op til tandlægerne selv, hvor de gerne vil bosætte sig. En mulighed kunne være, at de tandlæger, der ønsker det, kunne åbne en ekstra praksis et andet sted. Dermed ikke sagt, at man skal åbne for store kapitalfonde, men man kan godt løsne lidt på kravet om, at man kun må have to praksisser. Vi arbejder for, at det skal være nemmere og mindre bureaukratisk at starte som selvstændig.

Skal der åbnes op for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

– Det vigtigste er patientsikkerheden og kvaliteten – at det er dygtige tandlæger og tandplejere, der har med patienterne at gøre. Man kunne måske løsne lidt op, som man har gjort på apotekerområdet, men det er ikke noget, vi har taget endeligt stilling til.

Knap 73 % af danskerne mener, ifølge en Voxmeter-undersøgelse fra 2017, at Danmark bør bruge flere af sundhedsvæsenets samlede ressourcer til offentlige tilskud til tandbehandling. Vil du arbejde for, at der bliver tilført flere penge til voksentandplejen?

– Det vil vi! I bund og grund mener vi slet ikke, at der skal være brugerbetaling, men det er en meget dyr øvelse. Vi har foreslået, at alle danskere skal have mulighed for at få en gratis grundpakke, som består af eftersyn og tandrens og måske at få lavet et hul. Det skal sikre, at alle kommer til et eftersyn og ikke springer over, fordi man ikke har råd. Vi ser gerne, at man omlægger tilskudsordningerne, så de bliver mere overskuelige.

Skal unge op til 24 år tilbydes gratis tandpleje mod 18 år i dag?

– Vi synes, alle skal kunne komme gratis til tandlæge. Men det er også vigtigt at skabe nogle gode vaner fra de unge år. Lige pludselig skal man selv stå for det, og i stedet for at det brat slutter, kunne man fase det ud.

Hvordan vil I komme den store sociale ulighed indenfor tandsundhed til livs?

– Det øverste på vores ønskeliste er at gøre op med uligheden i tandsundhed. Ens generelle sundhed hænger jo også sammen med tandsundheden. Man kunne i forhold til særligt udsatte fjerne brugerbetalingen helt eller lade det være indkomstbestemt ligesom med daginstitutionspladser. Det bekymrer mig, at man nedlægger skoletandlægen flere steder. Det er den helt forkerte vej i forhold til ulighed og forebyggelse – og er meget kontraproduktivt i forhold til, at vi gerne vil væk fra et A- og et B-hold. Så bliver det de ressourcestærkes børn, der kommer til tandlægen. Det er en hjertesag for mig, og jeg håber, der sidder nogle ude i kommunerne og tager det til sig.

Danskerne i dag betaler omkring 80 % af tandlægeregningen selv. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og hvordan?

– Ja! Jeg synes det er ærgerligt, at der ikke er flere tilbud til folk, som ikke har råd. Folk kan fx ikke længere gå ind på tandlægeskolerne og få gratis tandbehandling. Det kan have en stor betydning for ens følelse af at være en del af samfundet, hvis man fx har mistet sine tænder. Der skal være et sted, man kan gå hen, hvis man har store eller ekstraordinære udgifter til behandlingen af sine tænder. Vi synes også, der skal åbnes op for mere konkurrence, da Konkurrencestyrelsen har meldt ud, at jo mere konkurrence der er, jo bedre mulighed for, at priserne ikke er så høje.

Ift. arbejdet med den nye model for voksentandplejen: Vil I fortsat prioritere det arbejde, hvis I kommer i regering?

– Ja, vi vil gerne bringe vores forslag med til bordet. Det er en jungle med alle de tilskudsordninger, som ikke bliver brugt. Så der skal omlægges og luges ud. Vi skal også sikre, at de bliver brugt til det, de skal – ved folk fx godt, at de kan få dem? Men vi er ikke nået dertil, hvor vi kan blive enige om en model. Det er vigtigt, at det bliver et bredt forlig, så vi undgår blok- og partipolitik.

Vil I lægge vægt på, at priserne og tilskud til ydelser til voksentandplejen stadig baseres på en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og det offentlige?

– Det ved jeg ikke. Vi har ikke noget imod overenskomsten, men det glæder mig, at man begynder at løsne op fra Tandlægeforeningens side i forhold til reglerne – fx spørgsmålet om, at man må åbne mere end to praksisser. Men det er svært at udtale sig om, og jeg har ikke lyst til at komme med en definitiv mening, da det er så teknisk.