Branchebombe:

Hver 8. tandlæge er over pensionsalderen

12 % af de erhvervsaktive tandlæger er i dag over pensionsalderen, viser Sundhedsstyrelsens nye Prognoserapport. ”Nødløsning”, at de ældre holder hånden under branchen, mener Tandlægeforeningens formand, der efterlyser politisk handling for at uddanne flere tandlæger.

Tandlæger i hånden illu
Tekst: Anne Burlund

I stedet for at lade sig pensionere, vælger flere og flere ældre tandlæger at blive ved tandlægestolen. I dag er hver 8. tandlæge således over pensionsalderen. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens nye Prognoserapport. På bare fem år er gruppen af de 70-74- årige tandlæger i arbejde steget med hele 69 %, mens gruppen af erhvervsaktive tandlæger mellem 65-70 år er steget 8,5 %. Beregninger fra brancheorganisationen Forsikring og Pension bekræfter, at tendensen ikke kun gælder tandlægebranchen. I dag bliver vi nemlig i gennemsnit ca. tre år længere på arbejdsmarkedet end i 2004.

Kleist: Nødløsning
Formand i Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, er overrasket over tallene, som hun mener er udtryk for, dels at de ældre er friskere i dag end tidligere generationer, og dels at mange kan være tvunget til at blive, fordi de bor i et område, hvor det kan være svært at sælge klinikken.

– Det undrer mig, at særligt den ældste gruppe er vokset så meget, for kæderne har stået klar til at købe i hele landet. Så det tyder jo på, at mange ældre bliver i faget, fordi de har lyst.

Selvom det ifølge Susanne Kleist er dejligt, at så mange ældre tandlæger har lyst til at fortsætte med at arbejde, kalder hun det en ”nødløsning”.

– Den ældre generation holder helt klart hånden under branchen lige nu. Hvis de alle valgte at gå på pension i morgen, ville vi stå med et kæmpe problem. Vi ville blive nødt til at slukke ildebrande og lave en massiv omprioritering, og patienterne ville tabe, da de ikke ville kunne få den optimale tandbehandling, understreger Susanne Kleist.

Hvis de alle valgte at gå på pension i morgen, ville vi stå med et kæmpe problem

SUSANNE KLEIST, FORMAND I TANDLÆGEFORENINGEN

Massive rekrutteringsproblemer
Og det er ikke kun den stigende gruppe af ældre tandlæger, der kan blive en bombe under branchen i de kommende år. Ifølge Prognoserapportens fremskrivninger vil det samlede antal tandlæger falde frem mod 2040, samtidig med at det vurderes, at behandlingsbehovet vil være det samme som i dag.

”Såfremt udbuddet af tandlæger ikke øges, eller der ikke foretages en yderligere opgaveflytning i tandplejen, vil der opleves tiltagende udfordringer med at rekruttere tandlæger i hele landet,” lyder det bl.a. i rapporten.

Susanne Kleist understreger, at Tandlægeforeningen allerede tilbage i 2013, hvor den forrige Prognoserapport udkom, påpegede, at der ville komme til at mangle tandlæger i nærmeste fremtid.

– Vi har længe kæmpet for, at der skal uddannes flere tandlæger, og gjort klart over for prognoseudvalget, hvilke konsekvenser det vil få, hvis der ikke bliver handlet i tide. Men fra politisk hold har man ikke villet prioritere det, siger Susanne Kleist, der går ind for LEON-princippet, men ikke er enig i rapportens konklusion om, at en af løsningerne er opgaveflytning.

Øget optag
Tandlægeforeningen anbefaler, at der årligt bliver uddannet 140 tandlæger mod 122 i dag. Og gerne allerede med øget optag fra denne sommer, hvis det står til Susanne Kleist.

– Der går jo fem år, før de kommer ud som tandlæger i den anden ende. Så vi skal i gang nu, hvis tandlægemanglen ikke skal eskalere. Men det kræver, at politikerne er villige til at prioritere det – også i form af flere penge til uddannelserne, så de kan ansætte flere undervisere, understreger Susanne Kleist.

Prognoserapporten vil sammen med Sundhedsstyrelsens vurdering af det fremtidige behov for tandlæger blive videresendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beslutter, hvor mange tandlæger der skal uddannes fremover.

SERIE: Tandlægemangel

Der kommer til at mangle tandlæger i hele landet, viser Sundhedsstyrelsens nye Prognoserapport. Tandlægebladet sætter derfor i den kommende tid fokus på den stigende tandlægemangel. Har du idéer og gode tip, hører vi gerne fra dig på tbredaktion@tdl.dk