To dage med traumatologi, parodontitis og smerter

Hvordan behandler man parodontitis hos børn og unge, og hvad siger den nyeste viden inden for traumatologi? Det var nogle af de emner, som 68 tandlæger i den kommunale tandpleje blev klogere på, da de var samlet den 2. og 3. maj i Middelfart ved Tandlægeforeningens årlige konference for offentligt ansatte tandlæger. Tandlægebladet har spurgt seks tandlæger, hvad de tager med sig fra de to dage.

OATU-konference 2019
Tekst: LOUISE BOLVIG HANSEN / Foto: NIELS HOUGAARD

Charlotte Groule / Frederiksberg
– Det har været fedt at have to dage, hvor man får snakket fagligt med tandlæger, der ikke er ens kollegaer. Man får nye inputs, som man ikke havde fået, hvis man var blevet i sin egen lille andedam. Især Anne Havemose-Poulsens oplæg om parodontitis var interessant og tankevækkende. Jeg blev opmærksom på, at vi skal bruge pochemåleren oftere – også i det primære tandsæt. Jeg er også blevet bekræftet i, at vi har ret godt styr på vores traumebehandling, og det er jo altid dejligt at blive bekræftet i sit arbejde.

Julie Olsen / Gribskov
– Overordnet synes jeg, at det var rigtig relevant, og der var en god struktur. Det var rart som offentligt ansat at have dage, som kun var til os, da jeg synes, at der generelt er mange tilbud om kurser til privatansatte tandlæger. Jeg synes, oplægget fra Anne Havemose-Poulsen om parodontitis var brugbart, fordi det var klinisk relevant, og der var en masse cases. Afslutningen med et indspark fra formanden og direktøren om lands- og fagpolitiske udfordringer var virkelig spændende, fordi det igen var rettet til de offentligt ansatte, og det var dejligt at få det fokus. Det var første gang, at jeg var med, og jeg tager helt sikkert med næste år igen!

Anne Skadhede Albæk / Aarhus
– Jeg synes, det var meget relevante emner – specielt det med traumatologien og behandling af parodontitis hos børn og unge. Kollegialt er det rart at møde nye mennesker, som sidder med de samme spørgsmål og har den samme tvivl. Det giver også meget på den sociale konto.

Cecilie Franciska Steele / Viborg
– Jeg synes, at konferencen var en god opfølgning på ting, man vidste, suppleret med ny viden om ting, man bør gøre bedre eller følge mere op på. Oplæggene blev illustreret med relevante eksempler, så det blev meget konkret og anvendeligt. Især oplægget om kæbeled og kæbeledssmerter var interessant, fordi det er et område, hvor man nogle gange kan stå på bar bund. Det var derfor rart at få at vide, hvordan man skal gribe tingene an.

Camilla Vognæs / Faaborg
– Det var to rigtig gode dage, og det var meget fagligt relevant og brugbart i dagligdagen. Jeg fik også lige en brushup på noget PA. Det er jo ikke noget, man ser så frygtelig tit, når man har med børn at gøre, så det var rart at få gennemgået. Under oplægget om traumatologi havde vi også nogle aktuelle cases, vi fik snakket om. Det var fint at få afsluttet dagene med noget fagpolitik. Det var fedt at høre fra formanden og direktøren selv om, hvordan det går, og hvad de har fokus på for tiden – især i forhold til det kommende valg.

Banan Azzouz / Høje­Taastrup
– Konferencen var virkelig givende med meget relevante emner. Foredragsholderne var rigtig gode, og vi var specielt glade for oplæggene om parodontitis og traumatologi. Det er to fagområder, hvor man oftest står med noget, man ikke ved, hvad man skal stille op med. Og så var oplægsholderne gode til at plukke det ud, som kunne være relevant for os kommunalt ansatte. Og så var det i øvrigt rart at have to dage, hvor man kan få lov til at sparre med sine kollegaer fra rundt omkring i landet.

Det var på programmet

  • Parodontitis hos børn og unge v/ ph.d. og institutleder Anne Havemose-Poulsen
  • Traumatologi – hvad ved vi nu? v/ overtandlæge og centerleder Eva Lauridsen
  • Smerter med fokus på børn og unge v/ professor og overtandlæge Thomas Klit Pedersen
  • Medicinering af unge v/ overlæge Birgitte Klindt Poulsen
  • Lands- og fagpolitiske udfordringer i den nærmeste fremtid v/ Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist og direktør Joakim Lilholt.