Update:

Ny vejledning efter gebyrfejl hos Lægemiddelstyrelsen

Vejledning illu
Foto: Shutterstock

Tandlægeforeningen har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen (LMS) udarbejdet en vejledning om, hvordan tandklinikker skal registreres hos LMS.

Det sker, efter at Tandlægeforeningen har modtaget henvendelser fra mange medlemmer, der har fået en forkert opkrævning fra Lægemiddelstyrelsen på gebyrer for medicinsk udstyr efter mål. Fejl, der kan betyde gebyrer, der er op mod 80.000 kr. for høje.

– Da medlemmerne gjorde os opmærksomme på problemet, gik vi ned i lovgivningen og kunne se, at tandklinikkerne er kategoriseret forkert i forhold til de nye bekendtgørelser om gebyrstørrelser. Mange har fået opkrævet for store gebyrer, fordi de er indplaceret forkert i forhold til den kategori, som tandlægerne og deres arbejde hører under, forklarer Marianne Bockhoff, odontologisk konsulent i Tandlægeforeningen.

Tandlægeforeningen kontaktede derfor LMS for at se på tolkningen af de nye bekendtgørelser for gebyrerne.

I Lægemiddelstyrelsen er dentalvirksomheder (bl.a. tandlæger og tandklinikker) typisk registreret som enten fabrikant eller importør af medicinsk udstyr i risikoklassen IIa og/eller IIb. Og det er altså denne registrering, der i flere tilfælde er forkert.

– Vi har haft en konstruktiv dialog med Lægemiddelstyrelsen, der har lyttet til vores argumenter og accepteret, at der har været fejl i tandklinikkernes oprindelige registrering, siger Marianne Bockhoff.

Du kan finde den nye vejledning på Tdlnet.dk. Vejledningen er udarbejdet som et værktøj, så du nemmere kan få overblik over, hvad der skal til for at opfylde lovgivningens krav.

– Vi håber, at den nye vejledning udarbejdet specifikt til tandklinikkerne gør det lettere og mere overskueligt for ejerne af tandklinikkerne at registrere sig korrekt i fremtiden, tilføjer Ole Marker, chef for Efteruddannelsen i Tandlægeforeningen.