Symposium 2019:

Bliv opdateret på dentoalveolær kirurgi

1.-2. november slår Tandlægeforeningen endnu en gang dørene op til symposium, der i år handler om dentoalveolær kirurgi. Udførelse af dento-alveolær kirurgi stiller ofte store krav til behandleren, og patienten forventer smertefri behandling, høj faglig ekspertise og kort behandlingstid. Vi har spurgt faglig koordinator Thomas Starch-Jensen, der har sammensat årets program, hvorfor du skal deltage i symposium 2019.

Thomas Starch-Jensen
Tekst: Anne Burlund / Foto: PRESSEFOTO, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Hvorfor skal man tilmelde sig årets symposium?
– Symposium handler i år om dento-alveolær kirurgi målrettet privat praksis. Det har været mig meget magtpåliggende, at tandlægerne på symposiet får nogle redskaber, som de kan bruge i praksis. Kirurgi fylder meget i privat praksis, så vi vil med årets program gerne klæde tandlægerne bedst muligt på, så de kan håndtere procedurer og de komplikationer, der kan opstå, når man laver kirurgi.

Hvilke kirurgiske problemstillinger vil deltagerne kunne blive klogere på?
– Deltagerne kan blive klogere på, hvornår en visdomstand skal fjernes, hvilken type røntgenbilleder man skal tage, fx konventionel eller scanning.

De kan blive opdateret på, hvordan man skal medicinere sine patienter og på forholdsregler ift. medicinsk kompromitterede patienter.

De kan blive introduceret til blødtvævskirurgi, der fylder mere og mere i vores hverdag.

Og de kan blive opdateret på, hvad de gør ift. en akut opstået situation, hvor en patient bliver dårlig. Vi har en befolkning, der bliver ældre og ældre, og patienter, der bliver mere medicineret – mange har medicinsk kompromitterende lidelser, der komplicerer kirurgiske indgreb – så det er vigtigt, at man som tandlæge er opdateret.

Hvad har I lagt særligt vægt på i arbejdet med årets program?
– Vi forsøger at komme rundt i alle hjørner af dento-alveolær kirurgi. Man vil ofte på symposier og kongresser møde oplægsholdere fra universiteterne, der præsenterer lange powerpointshows med grafer og teori, der går hen over hovedet på deltagerne. Der kan godt være et skel mellem universitets- og forskningsmiljøet, og hvad der foregår i dagligdagen i privat praksis. Det har derfor været mig meget magtpåliggende, at indholdet er praktisk relevant, så deltagerne får en viden, de kan tage med hjem og bruge direkte på klinikken.

Vi har derfor valgt at invitere danske og udenlandske oplægsholdere fra både universiteterne og dem, som kender hverdagen i praksis. Selvfølgelig skal foredragsholderne levere evidens, men symposiet kommer til at være meget praksisrelevant fx ved at tage udgangspunkt i situationer, tandlægerne kender fra hverdagen med konkrete patienteksempler.

Hvilket oplæg ser du selv mest frem til?
– Jeg glæder mig til at høre om blødtvævskirurgi, der er et område, der fylder mere i privat praksis – patienterne efterspørger det også. Man har fjernet visdomstænder i mange år, men det er det nye inden for området.

Så glæder jeg mig også meget til at høre om osteoporosepatienter, der bliver medicineret og kommer med eksponeret knogle – hvilke patienter kan behandles i privat praksis, og hvilke skal henvises til hospitalet?

Og så ser jeg frem til at høre oplæg om fjernelse af visdomstænder og kirurgisk endodonti.

Og så er symposiet selvfølgelig også en god anledning til at vende problemstillinger med kollegaer, skabe netværk og møde gamle studiekammerater. Så jeg vil opfordre alle, det måtte være relevant for, til at deltage.

Derfor skal du tilmelde din klinikassistent

Sideløbende med årets symposium afholder Tandlægeforeningen konference for klinikassistenter 1. november, hvor temaet også er dentoalveolær kirurgi. Faglig koordinator Caroline Bindslev Hørsted fortæller her, hvorfor du skal sende din klinikassistent afsted på konference.

– Konferencen for klinikassistenter er lavet i tæt samarbejde med Thomas Starch-Jensen, der har koordineret programmet for symposium. Vi har lagt vægt på, at mange oplægsholdere går igen på de to konferencer – selvfølgelig med budskaber, der er tilpasset målgruppen. Så det er en unik mulighed for, at hele tandplejeteamet kommer hjem med den samme viden, de kan bruge i hverdagen på klinikken.

Hvad får klinikassistenterne ud af at deltage i konferencen?
– Klinikassistenter er nøglepersoner ift. at sikre, at dento-alveolære kirurgiske indgreb forløber godt for patienterne. Derfor er det afgørende, at deres viden er opdateret. Klinikassistenternes vigtigste ansvarsområder er hygiejne og antiseptisk teknik, og de skal have en stor viden om indgreb, så der ikke kommer komplikationer efterfølgende.

– Konferencen vil opdatere klinikassistenterne på nyt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og rådgive om, hvordan de kan give professionel assistance, der sikrer optimal klinikdrift. Der vil være oplæg om de hyppigste dentoalveolære kirurgiske indgreb og medicinering. Og så har vi valgt at slutte konferencen af med et oplæg om, hvad der foregår på kæbekirurgisk afsnit, så man kan høre om, hvad de kan på hospitalerne – og hvilke patienter der kan henvises – så man har en opdateret viden, hvis patienterne spørger.

Skal du med til symposium?

Tilmeld dig Tandlægeforeningens Symposium 1.­-2. november i Aalborg Kongres & Kultur Center senest 28. oktober på Tdlnet.dk – klik på efteruddannelse > kurser > symposium.