Voxpop:

Hvad er din oplevelse med § 82a?

Vi har spurgt tre tandlæger, hvordan de oplever arbejdet med § 82a i dagligdagen. Læs hvad de siger her.

Voxpop TB8

Simone Østergaard, Herning

– Vi har jævnligt patienter, der søger støtte gennem § 82a. Jeg tror helt sikkert, at ordningen hjælper mange svage patienter med at komme til tandlæge. Hovedparten har også gået længe uden tandlægebesøg, så behandlingsbehovet er relativt stort ved første besøg.

De fleste har været gode til at møde op til undersøgelse ca. et halvt år senere – måske fordi de ved, at de kan få støtte, og fordi jeg har gjort meget ud af at oplyse om, at det er vigtigt, at de vedligeholder deres tænder.

Jeg oplever ikke det store besvær med ordningen. Kommunen er rimelig hurtig til at svare, og papirarbejdet fylder ikke så meget. De fleste har en erklæring med ved forundersøgelsen, så vi skal primært lave et prisoverslag til kommunen, hvis behandlingen overstiger 10.000 kr.

Peter Tillge, København N

– Vi har en del, der gør brug af ordningen. Men der er mange, der ikke ved, at de kan søge støtte, så det oplyser vi dem selvfølgelig om. Men det kan vare flere måneder, før de får godkendelse fra kommunen.

Det er rigtig ærgerligt for patienterne, for vi må ikke gå i gang med behandlingen. Og så kan et lille hul godt blive til en rodbehandling i mellemtiden. Det har vi også flere gange italesat over for kommunen, men meldingen er, at sådan må det bare være.

Jeg synes ikke, at mit arbejde med § 82a­patienter er hårdere end så meget andet. Vi laver en forundersøgelse, og så får patienten som regel et overslag med samme dag. Og så hjælper vi med at finde en borgerservice i nærheden, og derfra er resten så op til patienten – og ikke mindst kommunen.

På et tidspunkt var der over et års ventetid!

PETER ØSTERGAARD

Peter Østergaard, København NV

– Jeg vil skyde på, at 10­-20 % af vores patienter om året hører under § 82a. Ordningen giver håb om, at man kan hjælpe patienterne – med understregning af håb – for de kan få en indledende undersøgelse, men vi kan ikke gøre mere, før vi får en godkendelse fra kommunen. På et tidspunkt var der over et års ventetid!

Et stort problem er brugerbetaling, for man kan ikke klippe håret af en skaldet. Hvis ordningen skal virke efter hensigten, så skal brugerbetalingen væk, og det skal foregå på lægelignende vilkår.

Jeg kan godt lide arbejdet som fagperson og menneske, for det flytter noget og er væsentligt og meningsfyldt arbejde. Men også frustrerende, når der er økonomiske barrierer. Det omfattende bureaukrati betyder, at ordningen er uhensigtsmæssig, som den er i dag.