Heunicke:

Slut med at overdokumentere

Sundhedsministeren er positiv over for anbefalingerne i ny rapport fra arbejdsgruppe med 21 konkrete initiativer til, hvordan journalføringsreglerne kan præciseres og forenkles. Det konkrete arbejde skal i gang nu – og vi vil gerne sidde med ved bordet, lyder det fra Tandlægeforeningens repræsentant i arbejdsgruppen.

Heunicke
Tekst: Anne Burlund / Foto: STEEN BROGAARD

Tandlæger og andre sundhedspersoner skal ikke bruge kostbar tid på unødvendig journalføring blot for at have rygdækning, hvis noget går galt.

Sådan lyder meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), efter at en arbejdsgruppe med blandt andre Tandlægeforeningen har afleveret en rapport til ministeren med 21 konkrete forslag og anbefalinger til en præcisering og forenkling af journalføringsreglerne.

Arbejdsgruppen blev nedsat sidste år efter den såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre læge blev kendt skyldig i landsretten i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient. Lægen blev frifundet i Højesteret, men sagen, der gik viralt under hashtagget #detkunnehaveværetmig, satte gang i en omfattende debat om sundhedspersoners retssikkerhed og journalføringspraksis.

Sundhedsministeren er enig i, at der dokumenteres for meget og for unødvendigt:

– Vi skal sikre, at journalen bliver brugt fornuftigt, og at der ikke bruges tid på at ”overdokumentere”, så der går kostbar tid fra patientbehandlingen. Derfor er det positivt, at arbejdsgruppen har haft så stort fokus på at identificere og præcisere de uklare dokumentationskrav, som kan være medvirkende årsag til, at der sker dokumentation i videre omfang end nødvendigt, udtaler Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Brug for handling nu
Arbejdsgruppen er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet og består af en række aktører, herunder Tandlægeforeningen.

– Vi har slået på, at man ikke skal journalføre for journalføringens skyld og for at beskytte tandlæger mod en klagesag. Det skal være et arbejdsredskab, hvor man kan finde de væsentlige informationer. Som reglerne er nu, risikerer man at overse noget, der i værste fald kan være til fare for patientsikkerheden. Vi har argumenteret for, at de fagspecifikke vejledninger skal være mere brugbare med flere konkrete eksempler. Lige nu er de uigennemskuelige og op til den enkeltes fortolkning, understreger Troels Barkholt, klinikejer i Nordjylland og en af Tandlægeforeningens to repræsentanter i arbejdsgruppen.

Sundhedsministeren vil nu bede Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) om at gå videre med den konkrete udmøntning af anbefalingerne. Troels Barkholt frygter dog, at det konkrete arbejde bliver udskudt:

– Der er brug for handling nu. Vi håber, at rapporten og den ånd, den er skrevet i, bliver videreført, og har en forventning om at sidde med ved bordet, når man laver de faglige vejledninger, understreger Troels Barkholt.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter udpeget af Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO, FAS, Dansk Sygeplejeråd, Tandlægeforeningen, Danske Regioner, KL, Danske Patienter, Ældre Sagen, FOA, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundheds- og Ældreministeriet. Arbejdsgruppen har holdt syv møder.

Arbejdsgruppen er ét blandt i alt otte konkrete initiativer, som blev iværksat på baggrund af Svendborgsagen. De otte initiativer er samlet i den såkaldte Tillidspakke, der skal styrke retssikkerheden for sundhedspersoner og genopbygge tilliden mellem sundhedspersonale og tilsynsmyndighederne.