Update:

Sanktioner mod seks tandlæger bortfaldet pga. lang sagsbehandling

19 sager om sanktioner, herunder seks sager involverende tandlæger, er bortfaldet på grund af lang sagsbehandlingstid. En alvorlig sag, mener sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Lovhammer
Foto: Shutterstock

Styrelsen for Patientsikkerhed har været for langsomme til at tage ny retspraksis til sig. Det mener sundhedsministeren, som kalder sagen ”meget alvorlig”.

Dommen fra Østre Landsret betyder, at sager om sanktioner til sundhedspersoner falder bort efter to år. Og som konsekvens er 19 sager nu faldet bort pga. lange sagsbehandlingstider i STPS.

– Her er tale om sundhedspersoner, som Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret store problemer med. Det er indlysende, at vi ikke kan leve med, at sundhedspersoner, der af hensyn til patientsikkerheden ikke skulle have lov til at arbejde, nu igen har fået muligheden for at gøre det, siger Magnus Heunicke.

Seks tandlæger involveret
Af de 19 bortfaldne sager udgør tandlæger seks af sagerne.

– Vi har fulgt op på samtlige sager for at sikre, at der er sat de nødvendige begrænsninger for de pågældende sundhedspersoner, siger Helle Borg Larsen, enhedschef for Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

– I en del af sagerne er de pågældende sundhedspersoner ikke længere aktive, og i andre tilfælde har vi kunnet give andre sanktioner, der begrænser de pågældende på de områder, vi har fundet problematiske.

TF: Helt urimeligt
I Tandlægeforeningen mener Susanne Kleist, at det ikke kun er patientsikkerheden, der er på spil – det er også tandlægernes retssikkerhed.

– Det er krænkende for retssikkerheden, at STPS ikke har indført den nye retspraksis omgående, og Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Kammeradvokaten skal få styr på deres alt for lange sagsbehandling med det samme, fastslår Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

– Tandlæger skal i forvejen leve med at kunne få frataget autorisationen midlertidigt i op til to år uden at være dømt. Det er jo i sig selv helt urimeligt.

FAKTA

Den nye praksis betyder, at STPS skal have indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, og der skal foretages en høring af sundhedspersonen, inden der kan udtages stævning.

Tidligere kunne udtalelsen indhentes og høringen foretages, efter sagen var anlagt ved en domstol.

STPS’ midlertidige autorisationsfratagelser og virksomhedsindskrænkninger falder nu bort efter to år, hvis styrelsen ikke forinden har anlagt sag om permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.

Kilder: Stps.dk og Sum.dk