COVID-19:

Regioner omgår SST-regler om fast track til tandlæger

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal tandlæger på lige fod med andet sundhedspersonale have hurtig adgang til COVID-19-test. Men mange regioner giver ikke tandlæger fast track. For dårligt, mener Tandlægeforeningen.

covid-19 test
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

I tre ud af fem regioner kan tandlæger ikke benytte sundhedssporet - det såkaldte fast track - når de skal testes for COVID-19. De må stå i kø i det almindelige borgerspor med lange ventetider til følge. 

Men det er i strid med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Her står det nemlig beskrevet, at når testkapaciteten ikke svarer til behovet for test, bør der sikres nem og hurtig adgang til test for de grupper, der som led i diagnostik eller smitteforebyggelse har behov for en test. Det drejer sig bl.a. om personale i sundheds- og ældresektoren og visse dele af socialområdet – men også tandlæger og tandplejere, fastslår konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst overfor Tandlægebladet. 

– Sundhedsstyrelsens retningslinjer beskriver de nationale, faglige anbefalinger til, hvordan COVID-19 bør håndteres i sundhedsvæsenet. De gælder dermed, uanset hvilken region du bor i, oplyser Helene Probst i en mail til Tandlægebladet.

Det er for dårligt
I Tandlægeforeningen stiller man sig uforstående overfor, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke følges af alle regioner:

– Det er for dårligt, mener Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen. Hun mener, at det burde være indlysende, at tandlæger er omfattet af ordningen om fast track.

– Tandlæger er en del af sundhedssektoren. Vi er med til at holde hånden under borgerne. Hvis vi ikke kan praktisere, fordi vi skal vente på et testresultat, så sætter vi det gode forebyggende arbejde over styr, siger hun.

Også forskellige regler for læger
Ifølge Tandlægebladets research er der umiddelbart sammenhæng mellem, om regionerne giver praktiserende læger og tandlæger adgang til fast track eller ej. I Region Sjælland kan praktiserende læger dog få fast track, mens tandlæger ikke kan. Susanne Kleist mener, at begge grupper bør være omfattet af ordningen i alle fem regioner.

– Både læger og tandlæger kan få gratis influenzavacciner. Det er jo netop, fordi begge grupper udgør en vigtig del af sundhedssektoren, og derfor er det så vigtigt, at begge grupper hurtigt kan blive testet, understreger hun og fortæller, at Tandlægeforeningen er i dialog med Sundhedsstyrelsen om sagen.

Har tandlæger fast track i din region?

Region Hovedstaden: Nej. Der er hverken fast track til praktiserende læger eller tandlæger.

Region Sjælland: Nej. Men praktiserende læger har adgang til fast track.

Region Syddanmark: Nej. Der er hverken fast track til praktiserende læger eller tandlæger.

Region Midtjylland: Ja. Både tandlæger og praktiserende læger kan få fast track.

Region Nordjylland: Ja. Både tandlæger og praktiserende læger kan få fast track.