Succesprojekt holder plejehjemsbeboeres tænder sunde

Succesprojekt Detaljen
Foto: JOHAN POULSEN

På plejehjemmet Slottet i København får en kvindelig beboer børstet tænder af en SOSU-assistent. Det gør hun to gange om dagen, som en del af mundplejeprogrammet Shared Oral Care (SOC).

SOC har fokus på at optimere tandbørstningen hos de ældre, fordi tandbørstning har vist sig at være en afgørende indsats.

Indsatsen afspejles da også på tandsundheden på Københavnske Plejehjem, ifølge seneste evaluering.

Hele 75 % af plejehjemsbeboerne har ingen blødning, 63 % har en tilfredsstillende mundhygiejne og 76 % har ingen belægninger på deres proteser.

Formålet med SOC er at forhindre at ældre og ikke selvhjulpne borgere mister deres tænder som følge af dårlig mundhygiejne, ligesom man ønsker at mindske risikoen for infektioner i kroppen forårsaget af dårlig mundhygiejne.

Programmet har kørt fast i Københavns Kommunes omsorgstandpleje, siden et pilotprojekt i 2011 viste, at det selv med en beskeden ressourceanvendelse er muligt at skabe en betydelig forbedret mundhygiejne hos plejekrævende ældre.

SOC er bl.a. baseret på situeret læring, hvor medarbejdere fra omsorgstandplejen hjælper social- og sundhedspersonalet til, hvordan de skal børste tænder på plejehjemsbeboerne.

Herefter skal plejepersonalet hjælpe beboerne med tandbørstningen hver dag.

Kilder

Johan Poulsen, Program- og personaleleder i Voksentandplejen i Københavns Kommune samt Hede B, Poulsen JE, Christophersen R, Christensen LB. Shared Oral Care – evaluering af et mundhygiejneprogram på fem plejecentre. Tandlægebladet 2014;118:980-6.