Susanne Kleist:

"Deltag i HGF og få indflydelse"

Til november er der hovedgeneralforsamling i Tandlægeforeningen, og for første gang kan du deltage og kommentere hjemmefra.

Susanne Kleist leder
Foto: Les Kaner

Til november er der hovedgeneralforsamling (HGF) i Tandlægeforeningen.

Den vil blive afholdt som vanligt, og alle medlemmer har mulighed for at deltage. Men i år vil vi også streame HGF, og man vil løbende kunne deltage via en kommentarfunktion.

Det er første gang, medlemmer kan deltage og kommentere HGF hjemmefra. Det sker for at skabe endnu mere åbenhed og dialog og for at styrke medlemsdemokratiet i TF.

Coronakrisen fylder stadig meget
Corona er den største krise for tandlægerne i mange år. De seneste tal viser, at klinikejerne i privat praksis har tabt ca. 20 % af omsætningen på ydelserne med offentligt tilskud, og de privatansatte tandlæger er også hårdt ramt.

Det har også været svært at forstå de skiftende udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen. De er ofte kommet i sidste øjeblik og giver ikke altid faglig mening.

TF har aktivt forsøgt at påvirke retningslinjerne ved hyppige kontakter til Sundhedsstyrelsen.

Heldigvis betød mit personlige pres på sundhedsminister Magnus Heunicke, at tandlægerne kom med i første bølge af åbningen.

Det meste af 2020 er gået med corona, men hvad har vi ellers arbejdet med siden sidste HGF?

For mig har der været tre hovedmål:

1. Bedre mediedækning
I de sidste to år har vi øget medieomtalen af Tandlægeforeningens mærkesager markant og styrket vores image og politiske gennemslag.

Vi har haft to dårlige sager: I 2018 kæmpede vi mod Forbrugerrådet Tænks kampagne om høje tandlægepriser, og under overenskomstforhandlingerne angreb HK os for at være corona-reder.

Men min vurdering er, at vi hurtigt fik stoppet de to kampagner, og at vi ellers primært har haft positiv pressedækning af tandlægerne.

Det er første gang, medlemmer kan kommentere HGF hjemmefra

2. Mere medlemsdialog
Vi har arbejdet aktivt for mere dialog og inddragelse af medlemmer.

Jeg har løbende holdt møder med udvalg og regionale bestyrelser, og man kan følge mine aktiviteter på Facebook og Tdlnet.

TF har afholdt et digitalt fagpolitisk møde, og nu planlægger vi en digital dialog på HGF. V

i har også gennemført flere meningsmålinger om fagpolitiske sager og indført et kommentarspor.

3. Lavere brugerbetaling og bedre forståelse for komorbiditet
TF førte kampagne for lavere brugerbetaling op til sidste folketingsvalg, og vi har fået sagen rejst i flere tv-udsendelser og på Christiansborg.

I år indførte regeringen socialtandpleje til de allermest udsatte, men ellers kæmper vi videre for at få sænket brugerbetalingen generelt.

Det er lykkedes os at sætte fokus på komorbiditet, og vores hashtag Sund mund-Sund krop er slået godt igennem også politisk, senest har sundhedsministeren nævnt det på en sundhedskonference.