Her er formanden i din region

De årlige generalforsamlinger i Tandlægeforeningens regioner er blevet afholdt. Flere tidligere regionsformænd har valgt at fortsætte, men der er også kommet nye ansigter til. Få et overblik over alle regionsformænd her.

Kort formanden i din region

"Jeg vil give politikerne en god sag"

Troels Barkholt
Region Nordjylland

Udfordringer? Vi har primært rekrutterings­problemer – vi har især udfordringer med at rekruttere speciallæger i ortodonti.

Fokus? Jeg vil fortsat holde fokus på behovet for øget uddannelse af tandlæger og speciallæger i orto­donti.

I forbindelse med næste års kommunalvalg vil der være ekstra lydhøre politikere, der gerne vil have en ”god” sag, og det vil jeg give dem.

Derud­over er det vigtigt for mig at bevare vores regionale tandlægeforening med vores gode kollegiale klima.

 

"Vision skal gøres virkelig"

Stine Brems Mørchholdt
Region Midtjylland

Udfordringer? Vi har som alle andre udfordrin­ger med dropout og sektorovergange, og så arbej­der vi rigtig meget med en ny vision for fremtidens tandpleje.

Fokus? Jeg vil arbejde for, at vi får en overenskomst tilbage.

At vores Midtjysk Tandlægeforenings vision om fremtidens tandpleje bliver til virkelighed. Den indeholder nemlig mange gode elementer både i relation til privat og kommunal tandpleje.

 

"Jeg vil sikre god dialog"

Søren Galster Bach-Petersen
Region Syddanmark

Udfordringer? Vores udfordring er rekruttering og fastholdelse af yngre tandlæger. Og vi har ud­fordringer med Region Syddanmark, der gerne vil styre praksisområdet.

Fokus? Jeg vil sikre god dialog mellem klinikejere og ansatte, således at Tandlægeforeningen fortsat er for alle tandlægegrupper.

 

"Vi skal have styr på reglerne"

Jonna Sjurdaberg
Region Færøerne

Udfordringer? Det er vigtigt at få generelt overblik over gældende regler på Færøerne på en del fronter. Vi har ikke nogen omsorgstandpleje eller regionstand­pleje, så det skal vi også se på.

Fokus? Vi skal have styr på jura og informere med­lemmerne. Jeg håber også at opnå nemmere kommu­nikation med det sociale system. Vi er gået i gang med at finde en digital platform, hvor vi kan sende person­følsomme data til hinanden.

 

"Politikerne skal oplyses"

Karen Haarbo-Nygaard
Region Grønland

Udfordringer? Tandsundhedsmæssigt er der masser af udfordringer i Grønland både ift. forebyggelse og behandling hos børn såvel som voksne.

Fokus? Vi arbejder bl.a. på oplysning til politikere og befolkningen omkring betydningen af sunde tænder ift. resten af kroppen.

Så arbejder vi naturligvis for bedre arbejdsforhold for tandlægerne, da rekruttering og fastholdelse til den offentlige sektor er udfordret.

 

"Jeg vil rydde op i tandlægevagterne"

Peter Østergaard
Region Hovedstaden

Udfordringer? Der er fx tandlægevagten, som fungerer og bliver finansieret på tre forskellige måder i regionen.

Derudover kan der også opstå udfordringer i forbindel­se med indfasning af socialtandplejen, hvor erfaring nu skal omsættes til godt klinisk arbejde og gode arbejds­forhold.

Fokus? Jeg vil rydde op i tandlægevagterne, så de bli­ver mere ensartet.

Og så vil jeg med min egen erfaring med socialt udsatte bidrage med viden på området, så indfasningen sker så problemfrit som muligt. Og så er der særloven. 

 

"Vejen frem er kompromiser"

Henrik Riisager Harmsen
Region Sjælland

Udfordringer? Vores region er geografisk meget stor, og lokalt snakker man ikke så meget sammen, men mange af de udfordringer, vi står overfor, ville være lettere at løse, hvis vi snakkede med hinanden.

Fokus? Der er interessekonflikter mellem klinikejere, ansatte og offentligt ansatte, men vi er alle tandlæger og underkastet samme økonomiske realiteter, som dik­terer grænserne for vores ageren.

I den situation mener jeg ikke, at der er plads til bombastiske standpunkter. Vejen frem er kompromiser.