Endelig! Nu kommer ankenævnet

Ankenævnet for tilsynsafgørelser er endelig færdigbehandlet i Folketinget og træder i kraft næste sommer. En stor sejr for Tandlægeforeningen, siger formand for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist.

Lovhammer
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

Endelig kommer der et ankenævn for tilsynsafgørelser.

Det står klart efter, at Folketinget har tredjebehandlet og vedtaget et lovforslag, der baner vejen for et ankenævn.

Ankenævnet skal træde i kraft den 1. juli 2021, og nævnet vil give tandlæger og andre sundhedspersoner mulighed for at anke afgørelser hos Styrelsen for Patientsikkerhed i visse tilsynssanktioner.

I Tandlægeforeningen kalder en tilfreds formand det kommende ankenævn en sejr, som øger behandlersikkerheden.

– Det her kommer til at have stor betydning for tandlægernes retssikkerhed, og jeg er meget glad og stolt over, at Tandlægeforeningens fodarbejde har vist sig at give resultater, fortæller Susanne Kleist og uddyber.

– Ankenævnet er et resultat af mange års arbejde fra Tandlægeforeningens side. Arbejdet startede allerede tilbage i 2016, hvor vi fødte idéen, og herfra er der fulgt en dialog med diverse ministerier, styrelser samt patient- og forbrugerorganisationer, forklarer hun.

Vi skal blive ved med at holde øje og fastholde fokus på patient- og retssikkerhed

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

TF holder øje
Susanne Kleist understreger dog, at Tandlægeforeningens arbejde langtfra er færdigt, når det kommer til det nye ankenævn.

–Vi skal blive ved med at holde øje og fastholde fokus på patientsikkerhed og retssikkerhed for tandlægerne. Hele sagsforløbet skal strammes op og gøres mere gennemskueligt for alle. Samtidig skal der være ankemulighed i alle afgørelser, og alle myndighedsafgørelser bør kunne ankes med opsættende virkning, så klinikken ikke lukkes under sagsbehandlingen. Retssikkerheden er blevet bedre, men den er ikke god endnu, siger hun.

Det nye ankenævn kort fortalt

  • Autoriserede sundhedspersoner kan nu anke visse administrative tilsynssanktioner.
  • Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn etableres. Udvalget skal bl.a. rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om tilsynsmetoder og fremgangsmåder.
  • Beskyttelsen af sundhedspersoner ved rapportering af utilsigtede hændelser øges.
  • Der stilles krav om sikring af instrukser, som understøtter patientsikkerheden og procedurer for personalets kompetence­ og ansvarsforhold.