Mød den nye hovedbestyrelse i TF

Ved Tandlægeforeningens ordinære generalforsamling i slutningen af november blev den nye hovedbestyrelse valgt. Susanne Kleist blev genvalgt som formand, ligesom flere medlemmer af hovedbestyrelsen blev genvalgt - men der er også kommet nye ansigter til. Mød dem her.

Fagpolitik er et tungt skib

Betina Laulund Bille
Klinikejer i Næstved
Tandlægeskolen i København 1996

– Jeg har mange kolleger, der synes, at det er for dyrt at være med i Tand­lægeforeningen. De føler ikke, at de får valuta for pengene. Men da jeg fik ind­ blik i den tunge forretningsgang, der er i kontakten med politikerne, gik det op for mig, at foreningen gør en hel masse, men at man ikke kan vende skibet på én gang. Derfor vil jeg arbejde for at oplyse medlemmerne om, hvad Tandlæge­foreningen gør, og styrke deres tro på, at de kan få hjælp, uanset hvilken si­tuation de står i. På den måde sikrer vi fælles front.

Politikerne har kassetænkning

Mads Bundgaard
Klinikejer i Tårnby
Tandlægeskolen i København 1985

– Tandplejen i Danmark er uden sam­menhæng. Den er præget af politikernes kassetænkning. En opgave, vi først løser, når skiftende politikere forstår, at sund mund gælder hele livet fra vugge til grav, uanset status og alder, og at sund mund giver sund krop. Men opgaven er under­ finansieret på alle områder. Jeg ser det som min væsentligste opgave at støtte formanden i at forklare politikerne det, som for os er et åbenlyst faktum.

Vi skal være bannerførere

Brian Møller Andersen
Privatansat tandlæge i Solrød
Tandlægeskolen i Aarhus 2008

– Jeg brænder særligt for de patienter, der falder uden for systemet og ikke bli­ vergrebet. Her tænker jeg på fx cancer-­ og medicininduceret osteonekrose­ patienter. Jeg føler, det er min pligt at bidrage til mindre social ulighed via det fagpolitiske arbejde. Det er os som for­ening, der skal være bannerførere for at få skabt et system, der mindsker bu­reaukrati og hjælper borgere til at få den nødvendige tandpleje. Kun sådan kan vi udviske uligheden mellem danskernes sundhed.

Fokus på sammenlægning

Kristine Thorlacius 
Overtandlæge i Hvidovre 
Tandlægeskolen i København 2010

– Jeg vil have fokus på sammenlægning af special-, omsorgs- og eventuelt socialtandplejen. Der er både faglige, økonomiske og administrative forhold, der taler for en sammenlægning til gavn for patienterne. Jeg er også optaget af manglen på specialtandlæger i ortodonti som kommuner og børn/unge på tværs af landet mærker konsekvenserne af i øjeblikket.

Barselsordning kræver pædagogisk arbejde

Karen Kongsbak
Ansat tandlæge i København og Taastrup
Tandlægeskolen i København 2002

– Jeg er meget glad for, at barselsordningen, som jeg har arbejdet på, nu er blevet en realitet, fordi vi på den måde nærmer os det resterende samfund på den front. Nu starter det pædagogiske arbejde med at få folk til at bruge redskabet, men også at få dem til at forstå, at sikkerhed koster penge. Man kan ikke hælde varer i kurven uden at betale for dem. At barselsordningen er kommet igennem, har givet mig fornyet tro på, at ting kan lykkes – også selvom det tager tid.

Udbred budskab om tandlægemangel 

Lotte Junggreen
Underviser ved Tandlægeskolen i København
Tandlægeskolen i København 1990

– Jeg er ikke færdig med at udbrede budskabet om, at vi mangler tandlæger. Og derfor bør der uddannes flere. Udfordringen er, at politikerne bare tror, at vi kan sætte antallet af studerende op uden at tilføre flere ressourcer. Uden flere ressourcer vil kvaliteten af den kliniske undervisning ikke være god nok. Så jeg vil blive ved med at forklare om problemet overalt. Nogle gange er det ved tilfældige møder, at tingene rykker.

Klar til next level 

Rikke Freitag
Klinikejer i Ans
Tandlægeskolen i Aarhus 1997

– Efter at have siddet i regionsbestyrelsen i otte år føler jeg, at det er min tid til at bidrage med ”next level” fagpolitik på landsplan. Jeg glæder mig til at kunne bidrage med innovation og med større fokus på Tandlægeforeningen i en fremtid, der er foranderlig. På den måde kan vi være på forkant med udfordringerne. Alt sammen til gavn for medlemmerne.