Tandlæge får skattesmæk på 600.000 kr.

Det kan koste dyrt, hvis man ikke er opmærksom på, at der gælder særlige regler om omvendt moms, når man køber reklameydelser gennem udenlandske medier som fx Google og Facebook.

Pengeseddel fly
Tekst: Anne Burlund

Mange danske klinikker køber reklamer gennem Google. Det viser en hurtig søgning via søgemaskinen.

Men det kan koste dyrt, hvis man ikke er opmærksom på, at der gælder særlige regler om omvendt moms. Det har en dansk tandlæge måtte sande.

Tandlægen har netop fået en regning på 600.000 kr. for moms fem år tilbage samt en bøde på 40.000 kr. for køb af reklamer gennem Google.

Tandlægen var ikke bekendt med de særlige regler om omvendt moms, når man køber reklameydelser gennem udenlandske medier som Google og Facebook.

Særligt virksomheder med momsfrie aktiviteter, der som udgangspunkt ikke har adgang til fuldt momsfradrag, skal være opmærksomme på at få afregnet den rette moms for køb som disse.

– Helt overordnet skal tandlægeklinikkerne være opmærksomme på, at de som dansk virksomhed i mange tilfælde vil modtage en faktura uden moms. Det skyldes, at pligten til at afregne momsen er flyttet fra sælger til køber, og det betyder, at der gælder en omvendt betalingspligt, forklarer Jesper Olesen, der rådgiver om indirekte skat hos Deloitte.

Kig efter ”reverse charge”
Den omvendte betalingspligt gælder i forbindelse med køb af en lang række ydelser fra udlandet, herunder køb af rådgivningsydelser, advokatydelser, ittjenesteydelser og leje af arbejdskraft fra udlandet.

Jesper Olesen påpeger, at det normalt vil være skrevet på fakturaen som ”reverse charge” eller lignende for at vise køberen, at pligten til at afregne momsen er flyttet fra sælger til køber.

Hvis Facebook fx sælger reklamer til en dansk klinikejer, er der tale om salg af en momspligtig ydelse.

Facebook er registreret i Irland, og når de sælger ydelsen til den danske tandlæge, har vedkommende pligt til at betale salgsmomsen i Danmark på vegne af Facebook – uanset om klinikejeren er momsregistreret i Danmark i forvejen eller ej.

Er vedkommende ikke registreret, skal det ske, for at kunne afregne moms af købet.

Omvendt betalingspligt - sådan gør du

En tandlæge køber en reklameydelse fra Facebook i Irland for 1.000 kr. Tandlægen har en delvis momsfradragsprocent på 10.

Tandlægen skal afregne momsen til den danske stat ved at angive 25 % af ydelseskøbet (svarende til 250 kr.) i feltet ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt” på momsangivelsen. Dette er et felt under salgsmomsen.

Momsbeløbet angives igen som købsmoms i det omfang, som omkostningen giver ret til momsfradrag. I dette tilfælde vil reklameomkostningen blive betragtet som en fællesomkostning, og her kan tandlægen fratrække 10 % (svarende til 25 kr.) som købsmoms.

Dermed bliver tandlægen stillet på samme måde rent momsmæssigt, som hvis tandlægen havde købt den pågældende reklameydelse fra en dansk sælger, der ville udstede en faktura med dansk moms.

Indberetning til rubrik A
Når der købes denne type ydelser fra andre EU-lande, hvor man som køber selv skal beregne momsen, skal værdien af købet (ekskl. moms) også medtages i ”rubrik A – ydelser” på momsangivelsen. Dette gælder kun ved køb fra andre EU-lande, og i dette eksempel skal tandlægen medtage 1.000 kr. i ”rubrik A – ydelser”.