Formand for PATU:

"Er privatansatte tandlæger dyre og uduelige?

Ansatte tandlæger skaber stor merværdi på klinikkerne, lyder det fra formand for privatansatte tandlæger Pernille Tøttrup, der opfordrer klinikejerne til at se på deres ansatte tandlæger som en fremtidsinvestering.

Pernille Tøttrup

Jeg håber, de fleste af jer får kaffen galt i halsen, når I læser min overskrift. Mener formanden for de privatansatte tandlæger virkelig det?

Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det.

Men jeg er oprigtig træt, ked af det, og min grænse for rimelighed og retfærdighed er ved at være nået.

For snart tre måneder siden ramte coronakrisen de danske tandklinikker. Ikke bare med et let puf. Nej, et direkte, frontalt sammenstød. Hvad gør vi nu?

Vi forsøger at rykke sammen i bussen, og jeg selv og Torben Schønwaldt – formand for klinikejerne – forsøgte at opfordre til dialog og gensidige løsninger.

Det resulterede i, at 90 % af de privatansatte tandlæger indgik en aftale om lønnedgang under COVID-19. Hele 90 %. Tyg lige lidt på det tal!

Og sig mig så lige, om tallet viser, at de privatansatte tandlæger er villige til at hjælpe klinikkerne igennem krisen? Mit svar er et rungende JA!

Jeg håber, at de privatansatte tandlægers velvillighed vil blive husket.

Min grænse for retfærdighed er ved at være nået

Jeg tænker, det vil være helt naturligt, at mange klinikker kigger på deres drift og økonomi ovenpå denne krise. En klinik skal driftes, og økonomien skal meget gerne hænge sammen. Hvem skal betale for hvad?

Det er kommet mig for øre, at nogle klinikejere mener, man stort set kun taber penge på at have en ansat tandlæge i privat praksis. At man faktisk skal meget langt ned i provisionssats, for at det kan hænge sammen.

Lad os lige kigge lidt på regnskabet.

En klinikejer erhverver sig en klinik. Klinikken er af en vis størrelse og har et vist antal behandlerrum. Måske har klinikejeren lyst til at udvide med flere behandlerrum? Disse behandlerrum skal helst bruges, og derfor ansætter klinikejeren både tandplejere, tandlæger og klinikassistenter.

Nu er der plads til flere patienter, og omsætningen stiger. Lønudgifterne stiger selvfølgelig også, for der er flere ansatte. Men flere ansatte tandlæger er jo hele forudsætningen for, at overskuddet på klinikken kan vokse.

Kære klinikejere. Jeg håber, I vil jeres ansatte tandlæger det bedste. Jeg håber, I ser dem som en fremtidsinvestering og måske en kommende aftager af jeres klinik.

Jeg håber de privatansatte tandlægers velvillighed vil blive husket

Spørg jer selv, hvad giver min ansatte tandlæge mig af værdi? Kan jeg drive en større klinik med flere patienter? Kan jeg sørge for at give min ansatte tandlæge en fyldt aftalebog med behandlinger fremfor eftersyn for at øge den ansatte tandlæges omsætning og dermed dækningsbidraget? Kan min ansatte tandlæge udføre nogle af de behandlinger, som jeg ikke selv kan nå eller interesserer mig for? Så jeg selv kan fylde min egen aftalebog med de behandlinger, jeg brænder for. Har jeg mulighed for faglig sparring og et klinikfællesskab, som giver mig større overskud og glæde i hverdagen?

Mit svar er et stort JA!

Kære privatansatte tandlæge, kære kollega. Stå fast på, at du er et aktiv for den klinik, du er ansat på. Lad være med at sælge dig selv for billigt. Men sæt dig ind i klinikkens økonomi, og vær med til at styrke denne.

Ingen kan alting, men sammen kan vi det meste.

Ansatte tandlæger skaber stor merværdi på klinikkerne.