220 mio. kr. til socialt udsattes tandsundhed risikerer at stå urørte

Uden en smidig visitation vil de 220 mio. kr., der skal sikre bedre tandsundhed for socialt udsatte, komme til at stå urørte. Det vurderer centrale aktører.

Socialt udsatte tandmangel
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

Det var en glædelig nyhed, da Folketinget den 25. juni stemte lovforslaget, der skal sikre gratis tandpleje til socialt udsatte, igennem.

Hele 220 mio. kr. er der i alt blevet bevilliget – 40 mio. kr. i år og 60 mio. kr. årligt fra 2021-23.

Et skridt på vejen til mindre social ulighed i tandplejen, udtalte Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist bl.a.

Men hvis det skridt skal blive reelt, så kræver det en smidig visitation. Det vurderer flere aktører med kendskab til området, som Tandlægebladet har talt med.

– Hvis visitationen skal fungere, skal der være klare retningslinjer for, hvordan man visiterer ind og ud af tandplejetilbuddet, samt hvordan den tandfaglige visitation og den socialfaglige visitation ude på herbergerne samarbejder, siger Maiken Bagger, der er leder af voksentandplejen i Aalborg Kommunes tandpleje, og Tandlægeforeningens repræsentant i den arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledningen til bekendtgørelsen.

Det kan bekymre bl.a. Maiken Bagger, at den kommunale tandpleje skal håndtere borgere, der rigtigt nok er socialt udsatte, men som ikke nødvendigvis er omfattet af tilbuddet om gratis tandpleje.

Hun nævner også, at hjemløse borgere kan have en høj mobilitet og derfor risikerer at komme i klemme mellem to kommuner.

– Vi er nødt til at afvise de borgere, der ikke har bopæl i vores kommune. Det kræver også ressourcer, forklarer Maiken Bagger og peger på, at selvom der kommer klare retningslinjer for visitationen, så kan det blive en svær lov at føre ud i praksis, da gruppen af socialt udsatte er svær at definere.

Sporene fra § 82 a skræmmer
Bekymringen finder opbakning i Rådet for Socialt Udsatte. Her understreger formand Vibe Klarup, at mange af de borgere, der er i målgruppen, både har tandlægeskræk og har svært ved bureaukrati, så kun ved at skabe en visitation, der er simpel og ubureaukratisk, skaber man reel adgang.

– Forhåbentlig bliver vores bekymring om, at pengene ikke bliver brugt, gjort til skamme, men læren fra § 82 a skræmmer. Kommunerne var meget langsommelige til at få ordningen ud at rulle, og mange kommuner har alt for bureaukratiske procedurer for at give tilskuddet. I sin tid forudsatte man, at kommunerne ville få udgifter på 180 mio. kr., og i 2019 brugte kommunerne 110 mio. kr. Noget tilsvarende må ikke ske på dette område, fastslår formanden for rådet.

Ifølge Maiken Bagger er der ikke mange kommuner, der tilbyder social tandpleje på nuværende tidspunkt, selv om loven trådte i kraft den 1. juli. Hun vurderer, at retningslinjen til bekendtgørelsen tidligst er klar til efteråret.