Susanne Kleist:

"Tag aktivt del i TF's demokrati"

I Tandlægeforeningen er der kort fra bund til top. Derfor er det nemt at være med til af forme TF, hvis man giver sin mening til kende, lyder det fra formand Susanne Kleist.

Susanne Kleist leder
Foto: Les Kaner

Tandlægeforeningen er foreningen for alle tandlæger. Vi er et fællesskab, der bygger på en fælles faglighed, en fælles uddannelse og en fælles profession. Det er det, som holder os sammen.

Min vision er, at Tandlægeforeningen skal være en moderne forening med et fælles fagligt fundament, men også med plads til forskellighed og uenighed. For kun på den måde får vi skabt udvikling.

TF bygger på nogle demokratiske grundværdier, hvor alle er lige, og hver en stemme tæller, hvad enten vi er privatansatte, offentligt ansatte eller klinikejere.

Men hvis vi skal videreføre TF som en demokratisk styret forening, så kræver det, at alle tager medansvar og aktivt tager del i foreningens liv.

Vi behøver ikke alle at være lige aktive hele tiden eller på samme måde, men det er vigtigt, at vi står på et bredt fundament af meninger.

Tandlægeforeningen skal være en moderne forening med et fælles fagligt fundament

Vi skal diskutere, men det skal foregå i en ordentlig tone, så alle får lyst til at være med. Vi skal alle være åbne over for modsigelse og uenighed, men vi skal have respekt for hinanden og hinandens ret til at mene, som man gør.

På Facebook er der efterhånden opstået en hård tone, som betyder, at mange står af og afholder sig fra at blande sig i diskussionerne. Det synes jeg, vi kan gøre bedre, og det gavner ikke demokratiet i foreningen.

På den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2020 vedtog vi nye vedtægter for, hvordan repræsentantskab og formand for TF skal vælges.

Resultatet blev, at valg til repræsentantskabet er baseret på, hvor mange stemmer du får på valgdagen. Dog sættes de tre første pladser altid af til en klinikejer, en privatansat tandlæge og en offentligt ansat tandlæge, så vi sikrer, at alle segmenter er repræsenterede.

Det er en valgprocedure, som bliver mest retvisende, hvis der er mange medlemmer, der stemmer. Så derfor vil jeg opfordre dig til allerede nu at afsætte en enkelt aften i efteråret til at deltage i din regions generalforsamling.

Hvis du ikke stemmer, så må du finde dig i de andres valg.

Hvis du ikke stemmer, så må du finde dig i de andres valg

Valget til formand blev ændret en smule på den ekstraordinære generalforsamling. Det blev besluttet, at der fremover højst kan sendes to kandidater til urafstemning blandt medlemmerne, hvis ingen af kandidaterne kan få to tredjedele af repræsentantskabets stemmer.

Valg i TF er baseret på fremmødedemokrati. Så du skal møde op på generalforsamlingen, og du kan ikke stemme med fuldmagt.

Men vi bor jo spredt over hele landet, og derfor vil nogle regioner åbne for, at det bliver muligt at deltage via livestreaming.

På generalforsamlingen kan du møde kandidaterne og spørge dem om deres holdninger, visioner og baggrunden for beslutningerne, så du får mulighed for at høre alle meninger og argumenter, før du stemmer.

I Tandlægeforeningen er der kort fra bund til top. Så det er nemt at være med til at forme TF, hvis man giver sin mening til kende og kan overtale andre til at gå den samme vej. For man skal have flertallet med sig, hvis man vil ændre noget.

Derfor vil jeg opfordre alle til at tage aktivt del i foreningen.