Leder:

Velkommen til de nye tandlæger 2020

Der venter en udfordrende, men spændende og lærerig tid, lyder det fra Tandlægeforeningens formand i denne måneds leder, som er skrevet sammen med Mia Gram (kandidat 2012 )og Sonny Khalequie (2017).

susanne og nyuddannede
Kandidatår: Den ene kunne kalde sig tandlæge i 1989, den anden i 2012, mens den tredje har været tandlæge i tre år. Alle har de dog det til fælles, at de gerne vil byde den nye årgang af tandlæger velkommen.

En ny årgang af tandlæger blev færdige her til sommer, og langt de fleste er allerede kommet i job.

I er meget velkomne på klinikkerne, og vi glæder os til samarbejdet. I er også meget efterspurgte, for vi mangler tandlæger navnlig udenfor de store byer.

Det er et stort skridt at gå fra tandlægestudiet til arbejdsmarkedet. Det er nu, I skal ud og afprøve alt det, I har lært på studiet.

Mødet med dagligdagen på klinikkerne kan godt være en udfordring, og I vil sikkert være usikre på mangt og meget.

I har jeres faglighed med fra studiet, men nu handler det om praksis, om relationen til patienterne og om samarbejdet med kollegerne. Nu skal I til at lære alt det, som ligger udover det faglige.

Vi har alle sammen prøvet det, så tag det roligt, det skal nok komme.

Tandlægeforeningen er opmærksom på, at det er en udfordring at gå fra studium til praksis. Derfor arbejder vi politisk på at få etableret en turnusordning a la den, lægerne har, så man kan få den nødvendige praksistræning på en god og struktureret måde. Men det har lange udsigter.

I skal være tålmodige, for al begyndelse er svær

Derfor er vores bedste råd til jer, at I skal være tålmodige, for al begyndelse er svær.

Vær åben, og spørg dine kolleger til råds. Du kan lære meget både af tandlægerne på klinikken, men også af tandplejere og klinikassistenter.

En garvet klinikassistent kan lære dig meget, fx om hvordan man taler med patienterne, og hvor meget tid der skal sættes af til en behandling.

Klinikken er et teamwork. Som tandlæge har du selvfølgelig ansvaret for den behandling, du udfører. Men på klinikken er vi et team, der løser opgaverne sammen.

Derfor er det også vigtigt, at du finder en arbejdsplads, hvor du føler dig tryg, og hvor der er god kemi mellem dig og kollegerne.

I kommer til at arbejde i en branche, der for altid er forandret af corona. En forandring, vi endnu ikke fuldt forstår omfanget af.

Klinikkerne slikker stadig sårene efter den største krise i mands minde, og vi arbejder stadig med skærpede sikkerhedsregler.

Nu skal i til at lære alt det, som ligger udover det faglige

Vi tandlæger er blevet nødt til at tage de økonomiske briller på, og vi får dem ikke af foreløbig.

De private klinikker er blevet tvunget til at se kritisk på klinikkens drift både på omsætning og udgifter. De privatansatte tandlæger er blevet meget opmærksomme på udfordringerne og risikoen ved at være provisionslønnet. De offentligt ansatte tandlæger fandt ud af, at det at få løn under en hjemsendelse også kunne betyde, at man blev sendt ud på andre plejeopgaver i kommunerne. Det havde vi ikke set komme, så vi blev rystet i vores grundvold.

Corona får forhåbentlig ingen indflydelse på jeres nye jobfunktioner, og heldigvis er ingen, hverken patienter, tandlæger eller medarbejdere, blevet smittet på klinikkerne. Men uroen for, at en klinik pludselig kan blive hotspot for et coronaudbrud, ligger alligevel i baghovedet på mange.

Vi er sikre på, at I vil blive godt modtaget af jeres nye kolleger, selvom I kommer ud i en branche, der har været igennem en krise.

Forholdet til patienterne er meget givende, og I vil opleve glæden ved at gøre noget vigtigt for patienternes sundhed.

I vores fag bliver man dagligt bekræftet gennem tilfredse, trofaste og tillidsfulde patienter, fordi vi leverer kvalitet, omsorg og empati.

Jeres kommende patienter vil trygt lægge deres mund i jeres hænder, for selv corona har ikke rokket ved patienternes tillid til deres tandlæge.

Til slut vil vi opfordre jer til at bruge Tandlægeforeningen til at få svar på alle jeres spørgsmål. I kan få hjælp til alt fra hygiejne, ansættelseskontrakter og efteruddannelse til daglige nyhedsmails med faglig opdatering. Husk også at deltage i de gode introkurser ”Ny i praksis” og webinarer for nyuddannede.

Velkommen til alle nyuddannede tandlæger.


Susanne Kleist
(Kandidat 1989)

 


Mia Gram
(Kandidat 2012)

 


Sonny Khalequie
(Kandidat 2017)