Gør klinikken bæredygtig:

7 tiltag, der rykker

Få syv konkrete råd til, hvordan I kan blive mere bæredygtige.

7 tiltag

1. 

Køb så lokalt som muligt for at reducere miljøbelastningen fra transporten af produkterne.

Undgå at bestille varer, der skal flyves hertil.

Tog har den laveste miljø påvirkning, da varerne kan køres hele vejen til Danmark uden at skulle skifte transportmiddel.

”Projekt Bæredygtig Tandklinik” konkluderer, at klinikken kan spare mere end 50 % af den miljømæssige transportpåvirkning ved
at købe varer lokalt fra et lager i Danmark frem for gennem et lager i Tyskland.
 

2. 

Saml bestillinger i færrest mulige ordrer. Dermed bruges der færre ressourcer til indpakning og levering, og spild mindskes.

Lav et lagersystem, så I ved, hvad I minimum skal have på lager for at have nok, og hvad der maksimum bør være, så der ikke kommer spild og varer, der er udløbet (fx mørnede handsker).
 

3. 

Sorter affald, og stil krav til renovationsordning om sorterings- og genanvendelsesmuligheder.
 

4. 

Reducer energiforbrug i klinikken med energibesparende lyskilder og udstyr.
 

5. 

Reducer mængden af emballage – køb fx pakker med 150 handsker i en pakke i stedet for 100 handsker.
 

6. 

Stil spørgsmål til leverandører, og gå i dialog om materialer, miljøforhold ved fremstilling af produkter, idéer til alternativer m.m., så leverandørerne kan efter spørge data hos producenterne: Hvad er produkterne lavet af? Hvor er de produceret? osv.
 

7. 

Del erfaringer, og spar med hinanden i de tandlægefaglige netværk om, hvordan I arbejder med at reducere klinikkens miljøbelastning fra materialeforbrug, energiforbrug, affald m.m.