10 tandlæger frifundet:

"Sagen har hele tiden været absurd"

10 tandlæger og Tandlægeforeningen blev i går frifundet i Arbejdsretten for organisationsfjendtlig adfærd. Men trods frifindelsen har sagen været ubehagelig. Det fortæller tre af tandlægerne her.

Lovhammer
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

- Det er med glæde i stemmen, at jeg nu kan kalde den her sag for et afsluttet kapitel, siger Carsten Lauritzen, klinikejer hos Tandlægehuset i Herfølge.

Han og ni andre tandlæger er netop blevet frifundet i Arbejdsretten i sagen mod HK Privat, der havde anklaget dem for at have udvist organisationsfjendtlig adfærd ved at have ytret sig i Facebookgruppen ’Tandlæger’ under overenskomstforhandlinger i foråret 2020. Arbejdsretten har afgjort, at HK Privat skal betale 5.000 kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten.

Jeg var så anspændt, at jeg ikke følte, at jeg fik svaret tydeligt nok. Jeg nærmest sitrede

STEEN BOEL, KLINIKEJER HOS TANDKLINIKKEN BOE

Tandlægeforeningen var også anklaget for organisationsfjendtlig adfærd. Ifølge klageskriftet var Tandlægeforeningen anklaget for ikke at retlede sine medlemmer og ved at negligere den organisationsfjendtlige adfærd i medierne at have pådraget sig organisationsansvar. 

Ifølge afgørelsen har Arbejdsretten lagt vægt på, at udsagnene blev ytret i en lukket Facebookgruppe, at tandlægerne ikke har diskuteret organisationsforhold direkte med deres klinikassistenter, og at udsagnene skal ses i en kontekst, hvor tandlægerne var yderst pressede af COVID-19-situationen.

Da ingen af tandlægerne ifølge Arbejdsrettens afgørelse har udvist organisationsfjendtlig adfærd, kan Tandlægeforeningen heller ikke anklages for at have pådraget sig organisationsansvar.

Ubehagelig oplevelse
Men trods frifindelsen er irritationen over sagen ikke helt ude af Carsten Lauritzens krop:

- Sagen har hele tiden været absurd. At jeg skulle have truet mine klinikassistenter med ikke at blive genansat er så langt fra virkeligheden som muligt, siger han og fortæller, at han er irriteret over, hvor lang tid,og hvor meget energi, han har brugt på sagen det seneste år.

- Og så får vi ikke nogen form for kompensation, siger han og forklarer, hvor forundret han er over, at HK Privat kun skal betale 5.000 kr. i sagsomkostninger.

- Det er et håbløst system, der lader HK slippe så nemt. Konsekvenserne for os tandlæger har for længst oversteget 5.000 kr. pr. klinik, siger han.

Afgørelsen

7. april 2021 frifandt Arbejdsretten de 10 tandlæger samt Tandlægeforeningen. I afgørelsen står bl.a.:

  • De fremsatte udsagn må ses […] som udtryk for frustration over den situation, tandlægevirksomhederne i lyset af corona-situationen befandt sig i. Efter konteksten og indholdet af de omtvistede opslag samt den måde, opslagene er udformet på, finder Arbejdsretten, at ingen af de indklagede tandlægevirksomheder er fremkommet med udsagn, som udgør organisationsfjendtlig adfærd omfattet af hovedaftalens § 2.
  • Da ingen af de indklagede tandlægevirksomheder har gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig adfærd, har Tandlægeforeningen ikke pådraget sig et organisationsansvar. Foreningen frifindes derfor for den nedlagte påstand om betaling af bod.
  • Samlet konklusion: De indklagede frifindes.
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Privat skal inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale 5.000 kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten.

Steen Boel, der er klinikejer hos Tandklinikken Boel, er også lettet over, at sagen er overstået, og at alle er blevet frikendt.

Han er imponeret over den juridiske hjælp, som Tandlægeforeningen tilbød ham og de øvrige tandlæger.

Men oplevelsen af at sidde i Arbejdsrettenog besvare spørgsmål fra HK's advokat vil sidde i ham længe endnu:

- Jeg var så anspændt, at jeg ikke følte, at jeg fik svaret tydeligt nok. Jeg nærmest sitrede, fortæller Steen Boel.

I Arbejdsretten skulle de 10 tandlæger svare på HK’s advokats spørgsmål om, hvorfor de havde skrevet, som de havde gjort, hvad de havde ment med kommentarerne samt hvordan de tænkte, at HK’s medlemmer ville føle, hvis de havde læst med.

- Det var fuldstændig på månen, siger Caspar Boelsmand, der er klinikejer hos Espergærde Tandlægerne.

Han glæder sig også over afgørelsen, men undrer sig over, hvordan sagen forløb i Arbejdsretten.

Han forklarer, at han ikke kunne svare på, hvad HK’s medlemmer følte, og desuden var kommentarerne ikke rettet mod dem.

Men det følte han ikke, at han fik lov til at forklare i Arbejdsretten:

- Det var meget ubehageligt at være i retten. Jeg fik kun lov til at svare kort på de spørgsmål, som jeg blev stillet. Jeg fik ikke lov til at forklare og uddybe, siger han.

Som en privat samtale
Alle tre tandlæger er har gennem hele sagsforløbet været overraskede over HK Privats anklager.

Carsten Lauritzen undrer sig ligesom de to andre over, at han kan blive anklaget for noget, som han troede, at han skrev i et rum, der lige så godt kunne være en privat samtale.

Som han siger:

- Det, der virkelig faldt mig for brystet, var, at jeg i princippet responderede på en gammel læsemakkers notits. Det kunne lige så godt have foregået i en privat samtale. Jeg mener aldrig, at jeg har sagt noget af det offentligt.

Der er jo en muldvarp i vores lukkede gruppe

CARSTEN LAURITZEN, KLINIKEJER HOS TANDLÆGEHUSET I HERFØLGE

Og det er også, hvad Steen Boel tænker:

- Det er en absurd anklage. Jeg skrev jo noget, der på ingen måde var henvendt til HK. Hvis jeg ville henvende mig direkte til HK, så var det et dårligt sted at gøre det, siger han.

Det skrev de tre tandlæger på Facebook ifølge klageskriftet:

HK bestemmer selv hvor mange ledige klinikassistenter de vil optælle efter Corona hvis de samtidig gennemtvinger strejke og overenskomst...
Citat Carsten Lauritzen

Har også 2 klinikassistenter der er medlem. Er de fri for at strejke hvis de har meldt sig ud af hk... det er 2 højt værdsat klinikassistenter som jeg sikkert godt kan overtale til at melde sig ud.
Citat Caspar Boelsmand

At kæmpe en kamp mod HK på usaglige påstande og uordentlighed i det hele taget er som at kæmpe i en mudderkamp med en gris. Efter få øjeblikke opdager man, at grisen godt kan lide det. Vi skal bekæmpe HK hårdt, og ikke vores loyale medarbejdere, på deres skingerhed og usaglighed, og ikke hoppe rasende ned i mudderpølen. Det bliver man kun selvbeskidt af.”
Citat Steen Boel

Følte sig misforstået
At sidde i Arbejdsretten var også i sig selv ubehageligt, fordi de tre tandlæger i den grad føler sig misforstået i klageskriftet:

- Da jeg læste klageskriftet, grinede jeg højt, fordi det var så langt ude. De har jo bevidst valgt at misforstå mig, siger Carsten Lauritzen, mens Caspar Boelsmand mener, at klageskriftet har set bort fra de emojis, som han brugte, da han ytrede sig på Facebook.

- Når man ytrer sig skriftligt, bruger man jo emojis til at udtrykke ens sindsstemning. Netop for ikke at blive misforstået. Jeg brugte to smileys for at understrege, at det, jeg skrev, var en spøg. Jeg føler, at HK har set bort fra mine smileys, siger han.

Sagen har påvirket mig sådan, at jeg ikke er aktiv i gruppen mere

CASPAR BOELSMAND, DER ER KLINIKEJER HOS ESPERGÆRDE TANDLÆGERNE

Frikendelse, men…
Selvom tandlægerne nu er frikendt, og selvom sagen ikke har påvirket deres forhold til deres klinikassistenter, har den påvirket deres måde at agere på de sociale medier.

- Sagen har påvirket mig sådan, at jeg ikke er aktiv i gruppen mere. Desværre. Jeg kunne godt lide at følge med derinde og diskutere forskellige faglige problemstillinger, siger Caspar Boelsmand.

Og det samme gælder for Carsten Lauritzen, der ikke længere skriver og kommenterer i facebookgruppen:

- Der er jo en muldvarp i vores lukkede gruppe. Så det tager jeg selvfølgelig til efterretning. Ikke fordi jeg ikke kan stå inde for, hvad jeg skriver, men fordi jeg ikke orker at skulle bruge al min energi og tid i et helt år på fuldstændig meningsløse anklager, siger han, men understreger:

- Det er jo ikke fordi, vi tandlæger er holdt op med at diskutere.