Fagstafetten:

"Jeg anvender laser til ca. hver anden patient"

Steen Schmidt Nielsen har sendt stafetten videre til Ane Boe-Hansen med spørgsmålet: Hvad kan vi bruge laser til i almindelig praksis?

Ane Boe-Hansen
Foto: MICHAEL DROST HANSEN

ANE BOE-HANSEN

44 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2001

Klinikejer, Tandlægerne i Centrum, Vejle

Laser kan bruges til ganske meget. Fx endodonti, cariesbehandling, parodontalbehandling og kirurgi. Jeg har arbejdet med laserbehandling de seneste tre år, og i løbet af en normal arbejdsdag anvender jeg laser på rundt regnet hver anden patient.

Hvad får du ud af at anvende dette meget kostbare udstyr?
– Først og fremmest stor arbejdsglæde, fordi det giver mig en vished om, at mine patienter får et optimalt behandlingsresultat, samtidig med at jeg giver dem en god og smertefri behandling.

Hvilke typer af laser arbejder du med?
– Man er nødt til at have flere lasere, da lasernes biologiske virkninger afhænger af den bølgelængde, de arbejder ved. Ligesom man ikke kan spise suppe med en kniv, er der ikke én laser, der kan bruges til alle formål. Jeg har valgt en diodelaser med bølgelængden 940 nm, som absorberes af mørke objekter som melanin og hæmoglobin, og en Erbium­ Cromlaser med bølgelængden 2.780 nm, som absorberes af vand og hydroxylapatit.

Hvordan bruger du den til cariesbehandling?
– Erbium­Crom­laseren er velegnet til ekskavering af caries, fordi den effektivt og skånsomt fjerner carieret væv. Processen tager lidt længere tid med laser end med boremaskine, bl.a. fordi man ikke kan føle carieslæsionen og derfor jævnlig må stoppe op og se, hvor langt man er nået. Til gengæld er der ingen svingninger og meget lidt varmeudvikling, så patienterne mærker intet, selv ikke ved ekskavering af profunde læsioner. Laseren er ikke egnet til præparation, fordi den efterlader en mere ru overflade end boremaskinen.

Hvordan anvender du lasere til endodonti og parodontalbehandling?
– Jeg foretager normal kemomekanisk udrensning med file og NaOCl; men i stedet for at fjerne smørelaget med EDTA anvender jeg Erbium­Crom­ og diodelaser i kombination. Denne procedure tager ikke længere tid, men jeg opnår effektiv fjernelse af restvæv og bakterier i rodkanalen og 1.000 μm ud i lateralkanalerne, hvor man kun når 300 μm ud med traditionelle metoder. I forbindelse med parodontalbehandling bruger jeg Erbium­Cromlaseren til at fjerne subgingival tandsten uden at beskadige rodoverfladen, fordi vandindholdet er højere i tandsten end i tandsubstans. Desuden bruger jeg diodelaseren til fjernelse af subgingivale bakterier. Processen tager ikke længere tid end subgingival rensning med konventionelle instrumenter.

– og kirurgi?
– Her kan både diodelaseren og ErbiumCrom­laseren bruges. Diodelaseren er velegnet til blødtvævsindgreb som gingivektomi og fjernelse af læbe­ eller tungebånd, da dens affinitet for hæmoglobin giver en effektiv hæmostase, og der hverken er behov for sutur eller sårpasta. Erbium­Crom­laseren kan indstilles specifikt til det væv, jeg arbejder i. Det betyder, at jeg både kan skære i tandkød, knogle og tand. Når jeg fx laver stubforlængende operationer, kan jeg fjerne knogle uden at fjerne tandsubstans. Det er der ingen andre af vores instrumenter, der kan.

Hvilke krav er der til sikkerheden?
– I forbindelse med uddannelsen i brug af lasere er der meget grundig undervisning i sikkerhedsaspektet. Alle, der opholder sig i behandlingsrummet, skal beskytte øjnene med særlige beskyttelsesbriller. På døren ind til rummet skal der være en rød lampe, der lyser, når der anvendes laser, og hvis døren åbnes ved et uheld under behandlingen, slukkes der omgående for laseren.

Hvordan kom du i gang med at anvende lasere?
– Under et efteruddannelseskursus i endodonti på universitetet i Chester blev jeg opmærksom på mulighederne for brug af laser til desinfektion af rodkanaler. En af mine lærere sagde: ”Det virker; men jeg har aldrig haft råd til at købe en maskine.” Jeg besluttede på stedet at spare sammen til det relevante udstyr, og jeg har samlet set investeret lidt over en halv million kr. Derudover kommer kurser. Jeg har taget et intensivt 10­ dages teoretisk og praktisk kursus med efterfølgende eksamen på universitetet i Aachen og udveksler løbende erfaringer med entusiastiske kolleger.

Hvordan oplever patienterne det?
– De er meget imponerede og elsker, at jeg følger med i det nyeste. Og mange af dem behøver ikke bedøvelse, fordi svingningerne med laser er så små, der er ikke varmebehandling som med et bor, og det er infrarødt lys, så der er ingen bivirkninger. Jeg har også fået flere patienter pga. laser.

Hvem vil du sende stafetten videre til?
Den skal videre til Anne Mette Stougaard, som har lagt det kliniske arbejde på hylden og er gået en helt ny vej med vores fag ved at blive iværksætter.

Mit spørgsmål er: Hvordan er det at blive iværksætter?

I Fagstafetten går vi tæt på en tandlæge med en helt særlig drive og passion for sit fag. Månedens tandlæge sender fagstafetten videre til en kollega, der har været en inspiration for ham eller hende.