TF:

HK's opfordring er forstemmende

På trods af at videnskabelige studier og udenlandske erfaringer viser minimal smitterisiko på tandklinkker med anvendelse af værnemidler, har HK opfordret sundhedsmyndighederne til at begrænse aktiviteten på tandklinikkerne. Forstemmende, lyder det fra Tandlægeforeningen.

COVID-19
Tekst: METTE WALLACH / Illustration: Shutterstock

Behandlingerne indebærer alligevel en betydelig risiko, som HK ikke mener står mål med at fortsætte med almindelige behandlinger.

Sådan skrev HK i en pressemeddelelse i starten af januar og opfordrede sundhedsmyndighederne til at lukke tandklinikker for ikke­akutte behandlinger.

Afviser at være klogere
Tandlægebladet har spurgt Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, som er en af afsenderne på pressemeddelelsen, hvad HK mener med ”betydelig risiko”, når videnskabelig litteratur og erfaringer viser det modsatte.

– Når vi taler om en betydelig risiko, så er det en generel risiko ved menneskelig aktivitet. Ikke specifikt rettet mod tandklinikker, siger Mads Samsing.

Jeg prøver ikke at gøre mig klogere end sundhedsmyndighederne

MADS SAMSING, HK KOMMUNAL

Hvorfor betvivler I sundhedsmyndighedernes vurdering?

– Jeg er jo ikke sundhedsfaglig, og jeg prøver ikke at gøre mig klogere end sundhedsmyndighederne. Men jeg synes alligevel, at det ville være meningsfuldt at begrænse aktiviteten i samfundet endnu mere, siger Mads Samsing og foreslår fx, at det ville give mening, hvis man i den kommunale tandpleje prioriterede, hvilke børn der skal til tandlægen, i stedet for at alle børn skal afsted, når nu de er hjemsendt fra skole.

Vi prioriterer allerede
Ifølge Susanne Egtoft Nielsen, formand for de offentlige tandlæger i Tandlægeforeningen, bliver der allerede prioriteret i børnetandplejen:

– Vi brugte meget tid på at prioritere børnene efter nedlukningen i foråret. Hvis vi skal til at prioritere yderligere, vil det kræve endnu mere tid. Tid, som vi kunne have brugt på børnene, siger hun og understreger, at en begrænsning af aktiviteten på klinikkerne vil udsætte tandsundheden hos mange børn for alvorlige risici.

– Og det giver jo ingen mening med den viden, vi har om smitterisiko, fastslår hun.

Et forstemmende forslag
Også blandt Tandlægeforeningens klinikejere er man overrasket over HK’s udmelding.

– Jeg synes, det er meget forstemmende, at HK forsøger at påvirke sundhedsfaglige beslutninger ud fra fagforeningsmæssige interesser. Tandklinikkerne er en del af det kritiske beredskab, og vi holder åbent ud fra myndighedernes sundhedsmæssige vurdering, siger Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen.

Ifølge Mads Samsing har HK lavet lignende henvendelser til sundhedsmyndighederne om andre brancher, men han afviser, at HK tror, at sundhedsmyndighederne ligefrem har “glemt” at forholde sig til de pågældende brancher.

– Nej, der har helt sikkert været en sundhedsfaglig vurdering, der konkluderede, at det er forsvarligt at holde helt eller delvist åbent, siger han.

Men hvorfor stoler I ikke på den?

– Det gør vi også, men restriktionerne er i sidste ende en politisk beslutning, hvor flere hensyn vejes op mod hinanden, og vi håber med det her at kunne påvirke den politiske beslutning, slutter han.