Klinikejer:

"Jeg ønsker virkelig ikke, at nogen skal havne i min situation"

Få nu styr på procedurerne omkring Fælles Medicinkort (FMK). Det er det korte budskab fra en klinikejer, der er anklaget for uretmæssigt opslag i FMK og har et stort erstatningskrav hængende over hovedet.

Illu FMK
Tekst: Kim Andreasen / Illustration: MIKKEL HENSSEL

Det var et chok for klinikejeren at få beskeden den sommerdag i 2019. At hun var blevet anklaget for at slå helbredsoplysninger uberettiget op i FMK. Bag anklagen stod en klinikassistent  – og med den fulgte et meget stort erstatningskrav.

– Det kom som et lyn fra en klar himmel. Klinikassistenteleven havde været langtidssygemeldt, og jeg havde lavet en aftale om at afslutte hendes uddannelse, som jeg havde godkendt. Men hun ville ikke skrive under på aftalen, og samtidig kom anklagen om opslaget på FMK. Jeg blev chokeret og stod helt uforstående over for beskyldningerne, siger klinikejeren, der optræder anonymt i denne artikel. Tandlægebladet kender hendes fulde navn.

To vigtige betingelser for opslag

Eksemplet er desværre ikke enestående. Ifølge Tandlægeforeningen er der flere tandlæger, der har fået en sag på grund af uretmæssige opslag i FMK. Sigrun Gyrtrup, jurist og teamleder i Sundhedsdatastyrelsen, forklarer, at det i Sundhedsloven fremgår ret klart, hvornår du som tandlæge må slå dine patienters oplysninger op i FMK.

Det er hårdt at blive anklaget og pludselig stå overfor advokat, HK og domstolene

ANONYM KLINIKEJER

– To betingelser skal være opfyldt. De skal være i aktuel behandling hos dig, og dit opslag skal være nødvendigt for den pågældende behandling. Er de betingelser ikke opfyldt, kan opslag på FMK kun ske, hvis patienten giver sit samtykke til det, siger hun. Hun tilføjer, at tandlægen dog undtagelsesvist kan slå oplysninger om den enkelte patient op ud fra en konkret vurdering, uden at patienten er i aktuel behandling. Det kan ske, hvis tand lægen i det enkelte tilfælde er i tvivl om, at medicin er ordineret korrekt, og at der på den baggrund kan være fare for medicineringsfejl. Der skal dog være en nær sammenhæng i tid i forhold til den aktuelle behandling, understreger hun.

Alle kan se oplysninger om opslag

Det er også muligt for tandlægen at benytte medhjælp i forbindelse med opslag i FMK.

– Betingelserne om aktualitet og nødvendighed gælder naturligvis også her. Men vigtigst er, at det skal kunne identificeres i opslaget, at der er tale om et opslag fra en medhjælper, som sker på vegne af tandlægen, siger Sigrun Gyrtrup.

Der findes forskellige tekniske løsninger. På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside fremgår det, at det er vigtigt, at de medarbejdere på klinikken – fx klinikassistenter eller tandplejere – for hvem det er relevant at kunne fore tage opslag på FMK, får deres egen personlige NemID-medarbejdersignatur, som er tilknyttet deres eget CPR-nummer.

Derfor kan jeg kun opfordre andre til at få styr på procedurerne omkring FMK

ANONYM KLINIKEJER

En fejl

FMK logger alle opslag. Derfor kan alle borgere til hver en tid få oplysning om, hvem der har slået op i deres FMK, og hvornår det har fundet sted. Det var også det, som skete for klinikejeren. Af klinikassistentens profil på FMK fremgik klinikejerens navn under et konkret opslag.

Klinikejeren understreger, at hun ikke har foretaget opslaget i FMK. Men på tidspunktet for opslaget havde hun delt sin nøglefil til FMK med de øvrige medarbejdere på klinikken. Derfor er det også kun klinikejerens navn, som fremkommer, når man ser en oversigt over opslagene, og det kan ikke identificeres, om det er klinikejeren selv eller en af de øvrige medarbejdere, som har slået op i FMK.

– Det var selvfølgelig en fejl, at vi allesammen havde koden til min nøglefil. Jeg er en tillidsfuld person, så det havde jeg slet ikke overvejet ville blive noget problem. Det har vi selvfølgelig fået rettet op på. Nu er det kun mig, der har en nøglefil til opslag i FMK, og koden er selvfølgelig ændret.

Få tjek på FMK-opslag

Klinikejeren har brugt meget energi og tid på sagen om det mulige uretmæssige opslag i klinikassistentens FMK.

– Jeg ønsker virkelig ikke, at nogen skal havne i min situation. Jeg var ret påvirket af det, da det skete. Det er hårdt at blive anklaget og pludselig stå overfor advokat, HK og domstolene. Derfor kan jeg kun opfordre andre til at få styr på procedurerne omkring FMK. Sørg for, at alle ansatte på klinikken får tildelt individuel adgang til opslag på FMK, så man kan se, hvem der har foretaget opslagene.

Sagen endnu ikke afgjort

Sagen er her snart tre år efter, at det uretmæssige opslag i FMK skulle have fundet sted, endnu ikke afgjort. Normalt vil et uretmæssigt opslag i FMK blive anmeldt til Sundhedsdatastyrelsen eller direkte til politiet, som så vil undersøge sagen. Men HK-Privat har valgt at køre sagen som en erstatningssag i henhold til en bestemt artikel i Databeskyttelsesloven. Retsstillingen omkring lige netop det forhold er uafklaret og sagen principiel. De danske domstole har derfor henvist sagen til EU-Domstolen.

Fakta om fælles medicinkort (FMK)

Hvornår må du som klinikejer slå op i FMK?

Som klinikejer må du kun bruge FMK til at slå patienter op, når de er i aktuel behandling hos dig, og dit opslag er relevant for den pågældende behandling. Hvis dine medarbejdere er patienter hos dig, må du anvende FMK på samme måde som hos dine øvrige patienter, dvs. hvis medarbejderen er i aktuel behandling, og dit opslag er relevant for behandlingen.

Hvornår og hvordan registreres klinikejeres eller andre sundhedspersoners opslag i FMK?

FMK logger alle opslag, og alle borgere kan derfor til hver en tid få oplysning om, hvem der har slået op i deres FMK, og hvornår det har fundet sted. Alle opslag på FMK registreres, så patienten har mulighed for at se en oversigt over opslag på sundhed.dk, ligesom man skal kunne se nøjagtigt, hvem der har foretaget opslaget.

Kan du som klinikejer lade dine medarbejdere slå op i dine patienters FMK?

Autorisationsloven giver tandlæger mulighed for at benytte medhjælp. Det indebærer blandt andet, at du kan tillade relevante medarbejdere at få adgang til at foretage opslag på FMK på dine vegne, når dette er nødvendigt for en aktuel behandling – akkurat som det er tilfældet, hvis du selv skulle slå op i FMK.

Det er vigtigt, at de medarbejdere, for hvem det er relevant at kunne foretage opslag på FMK, får deres egen personlige NemIDmedarbejdersignatur, som er tilknyttet deres eget CPRnummer.

En medarbejdersignatur oprettes her: https://www.nets.eu/dk-da/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Når du har givet medarbejdere adgang til FMK, er det vigtigt, at du til enhver tid sikrer at tilrette listen over medarbejdere med adgang til FMK. Det gør sig i særdeleshed gældende i relation  til fratrådte medarbejdere, som skal fjernes fra listen og dermedfratages deres adgang til FMK. 

Du kan finde en uddybende vejledning på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.