4 gode råd:

Når du har svært overvægtige patienter i stolen

Det kan både være en fysisk og psykisk udfordring for svært overvægtige at komme til tandlægen. Få 4 forhold, du som tandlæge skal være opmærksom på, når du har en svært overvægtig i stolen.

Vægt
Foto: Shutterstock

Et BMI (body mass index) højere end 30, defineres som svær overvægt. Jo højere BMI, desto større risiko er der for følgesygdomme til overvægten.

De nyeste opgørelser viser, at ca. 17 % i den danske befolkning  har svær overvægt. Det kan være et stort problem for svært overvægtige at komme til tandlægen – både fordi det ofte giver fysiske udfordringer, men også fordi det er en sårbar situation. Samtidig er det en gruppe, der ofte har et stort behov for tandpleje, fordi nogen har uhensigtsmæssige spiseog drikkevaner.

Formanden for Adipositasforeningen – Landsforeningen for Overvægtige – Per Nielsen giver her fire forhold, du skal være opmærksom på, når du har svært overvægtige patienter i stolen.

1. Psykiske udfordringer

Svært overvægtige risikerer hele tiden – også hos tandlægen – at komme i situationer, hvor de må give op pga. deres overvægt. Kan stolen bære deres vægt? Kan de komme til at sidde fast i stolen? Der er derfor også en risiko for, at de isolerer sig og slet ikke kommer afsted til tandlægen.

2. Fysiske udfordringer

Allerede i venteværelset kan der opstå udfordringer. Stolene kan have armlæn, så det er umuligt at sidde ned. Manglende siddepladser og manglende adgang til toilet og drikkevand kan være et problem, da mange svært overvægtige har diabetes og derfor øget tørst og hyppig vandladning. Inde på klinikken er det ubehageligt og utrygt at ligge i den smalle stol. Man kan føle, at man er ved at falde ud. Også mundskyl kan være en udfordring, da koppen ofte står tæt på stolen.

3. Fysiske gener

Svært overvægtige har ofte svært ved at trække vejret, når de kommer ned og ligge i tandlægestolen. Maven bliver presset op mod lungerne, så luften bliver presset ud af lungerne. Mange har også problemer med ryg og hofter, som kan gøre det ubehageligt at ligge i tandlægestolen. Der kan også være ømhed i kroppen og sarthed, når det gælder berøringer. Den personlige hygiejne kan være vanskelig pga. hudfolder, og det kan resultere i svampeangreb eller andre hudproblemer.

4. Dialog om overvægt

Det er altid en god idé, at fagpersoner yder relevant rådgivning om svær overvægt. Det er oplagt for tandlæger. De har deres faglighed at læne sig op ad. Tandlæger kan med fordel spørge ind til patientens drikke- og spisevaner og forklare, hvordan det påvirker tandsundheden. Mange svært overvægtige lider af sukkernarkomani og er afhængige af syreholdige sodavand.

Kilder: Per Nielsen, formand for Adipositasforeningen og Sundhed.dk.