Dansk forskningsnyt:

Videoundervisning i tandlægeuddannelsen virker

Ny undersøgelse tyder på, at videoundervisning har sine fordele, sammenlignet med hands-on demonstrationer.

Videoundervisning
Foto: Shutterstock

Hands-on-demonstrationer af kliniske procedurer på patient eller fantom er et vigtigt led i tandlægeuddannelsen, da det er vanskeligt at tilegne sig håndværksmæssige færdigheder ved at kigge i en lærebog. En ny undersøgelse fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Aarhus Universitet) tyder imidlertid på, at man med fordel i nogle situationer kan erstatte denne krævende undervisningsform med videounderstøttet undervisning.

I forbindelse med et præklinisk kursus i restaurerende tandpleje fik fire hold tandlægestuderende a 14-17 personer demonstreret fremstilling af æstetisk krævende klasse IV-kompositfyldning på fantom. To af holdene fik forevist proceduren direkte, mens de andre så en videooptagelse af proceduren sammen med den lærer, der havde udført den.

I begge tilfælde indgik diskussioner mellem lærer og studerende som et vigtigt led i undervisningen. Begge undervisningsformer forøgede de studerendes motivation, self-efficacy og patientorientering, og der var ikke signifikant forskel på resultaterne i de to grupper. I videogruppen var både lærer og elever mere aktive under klassediskussionerne, og læreren angav, at hun havde mere overskud til at gå i dialog med de studerende, når hun ikke skulle koncentrere sig om at udføre proceduren.

Der blev også i videogruppen brugt mindre tid på at sikre, at alle fik set, hvad der foregik, og i stedet kunne man gå mere i dybden med patientrelaterede emner som fx æstetik, end man gjorde i hands-on-gruppen. Af andre fordele ved den videounderstøttede undervisning nævner forfatterne, at billedkvaliteten er tæt på optimal, og at en video typisk kan anvendes igennem flere år.

Kilde: Schlafer S, Pedersen K, Jørgensen JN, Kruse C. Hands-on live demonstration vs. video-supported demonstration of an aesthetic composite restoration in undergraduate dental teaching. J Dent Educ 2021;85:802-11.