Formanden om finansloven:

"Nu har vi politikernes opmærksomhed"

De unges tænder er kommet på finansloven. Et skridt i den rigtige retning, mener Tandlægeforeningens formand, der håber, at det politiske momentum vil speede op for arbejdet med voksentandplejen.

Rød tand Christiansborg
Tekst: Anne Burlund / Foto: Tandlægebladet

Snart skal de 18-21-årige ikke længere have penge op af lommen efter et besøg i tandlægestolen. Og det glæder Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist:

– Det er et godt skridt i den rigtige retning mod at nedsætte brugerbetalingen, siger Susanne Kleist.

– Og så er det positivt, fordi der nu er hul igennem til politikerne, der endelig har fået tandsundhed på dagsordenen. Det giver os momentum ift. at få speedet op for arbejdet med voksentandplejen i det nye år og huske politikerne på, at vi arbejder under en utidssvarende særlov, understreger Susanne Kleist. Selvom formanden er positiv over en finanslov med penge til tandsundhed, havde hun gerne set, at fokus havde været et andet:

– Vi havde nok prioriteret anderledes, hvis vi sad for bordenden. Det vigtigste er at se på, hvor vi får mest tandsundhed for pengene. Og selvom dette tiltag også giver tandsundhed, kan man godt diskutere, om pengene er bedst givet ud til de unge, der over en bred kam har sunde tænder, eller ville gøre mere gavn hos nogle af de grupper, der kæmper med sygdom, siger formanden.

18-årige hører til i privat praksis
Ifølge Susanne Kleist havde det været mere hensigtsmæssigt at forankre gratis tandpleje for de 18-21-årige i privat praksis frem for i den kommunale tandpleje. Men hun er glad for, at politikerne har lyttet til Tandlægeforeningens ønske om at videreføre fritvalgsordningen.

– Når man er 18 år, hører man efter min mening til i privat praksis. Så det er positivt, at politikerne har givet de unge mulighed for at vælge frit. Det var ikke sket, hvis ikke Tandlægeforeningen havde presset på, understreger Susanne Kleist, der fremhæver, at mange kommuner er gode til at få sluset de unge ud i privat praksis, men at der ligger et oplysningsarbejde rettet mod både de unge og tandlægerne, ift. hvad den nye ordning indebærer.

Kritiske røster har været ude at sige, at gratis tandpleje til de 18-21-årige er penge ud ad vinduet, da dropout bare bliver skubbet nogle år. Er du enig?

– Nej, det mener jeg ikke. Når man er 21 år, er man måske flyttet hjemmefra og har gang i et studie og en mere fast hverdag, der betyder, at man også har en større bevidsthed om vigtigheden af sunde tænder.

24 kr. mere pr. patient
Der har også været en kritik af, at man presser en i forvejen presset og underbemandet børnetandpleje og påfører privat tandpleje mere bureaukrati og kontrol til en lavere betaling med deraf følgende lavere kvalitet. Hvad siger du til den kritik?

– Det er en oplagt mulighed for, at vi igen kan råbe højt om, at der skal uddannes flere tandlæger – men også tandplejere og klinikassistenter. Det budskab var vi også ude med under kommunalvalget, og det er kun mere aktuelt i dag, understreger Susanne Kleist og fortsætter:

– Det er rigtigt, at der er en udfordring på ydelser som amotio og bedøvelse Men det er ikke korrekt, at man får en lavere betaling, hvis man laver undersøgelse, IFB og tandrensning. Så får man faktisk 24 kr. mere pr. patient under BUT end under særloven, understreger Susanne Kleist, der samtidig håber, at ordningen vil få flere af de 18-21-årige til at gå mere til tandlægen end i dag, hvor kun ca. 60 % sætter sig i tandlægestolen