Internationalt forskningsnyt:

Amerikanske tandlæger overdoserer med opioder

En stor del af tandlægernes opiodordinationer i USA er ikke i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, viser ny tværsnitsundersøgelse.

Piller
Foto: Shutterstock

Ordination af opioider er en af de farmakologiske valgmuligheder ved håndtering af akutte smerter i odontologisk praksis. Det er derfor værd at erindre, at man i USA de senere år har haft en national nødsituation med cirka 50.000 dødsfald om året som følge af overdosering med opioider.

Amerikanske tandlæger bærer deres del af ansvaret for denne tilstand, idet tandlægerne står for 10 % af recepterne på opioider i USA, og opioidpræparater er de hyppigst anvendte lægemidler til kontrol af smerter efter fjernelse af tredjemolarer.

I en ny tværsnitsundersøgelse har man i en database med 8 millioner personer fundet 542.598 tilfælde, hvor patienter over 18 år i perioden 2011-2015 fik ordineret opioider i forbindelse med tandlægelig behandling. I 29,3 % af tilfældene oversteg doseringen den anbefalede på 120 MME (morfin milligram ækvivalenter), og der var en signifikant stigning i overdoseringen fra 2011 til 2015 (P < 0,0001).

Overdosering forekom især hos unge mandlige patienter, der boede i sydstaterne og havde fået foretaget et dentoalveolært eller maksillofacialt kirurgisk indgreb. Det er tankevækkende, at godt en fjerdedel af de patienter, der fik ordineret opioider, havde smerter, der blev karakteriseret som lette (mild pain), og at halvdelen af disse patienter alligevel fik en dosis, der oversteg det anbefalede.

Forfatterne konkluderer, at en meget stor del af tandlægernes opioidordinationer ikke er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. De påpeger endvidere det betænkelige i, at især unge mænd udsættes for overdosering, da netop denne gruppe har særlig høj risiko for at ryge ud i stofmisbrug og opioidrelateret død.

Kommentar

Professor, specialtandlæge, dr.odont. Simon Storgård Jensen
Odontologisk institut, Københavns Universitet

– Det er bekymrende, når både stærk og afhængighedsskabende smertestillende medicin ordineres i tilfælde, hvor det ikke burde være nødvendigt, og i doser der overstiger de officielle anbefalinger. De hyppigst ordinerede opioider af tandlæger i USA er ifølge den refererede artikel hydrocodon og oxycodon, hvilket adskiller sig væsentligt fra Danmark, hvor der traditionelt ved stærke smerter har været ordineret tramadol eller codein. Dog synes de overordnede officielle retningslinjer at være de samme, nemlig at ordination af opioider begrænses til tilfælde med forventet forekomst af stærke smerter, at opioider – når indiceret – ordineres i mindste pakningsstørrelse, samt at der ved behov for yderligere ordination konfereres med egen læge. Det er afgørende at holde fast i, at tandlægens primære fokus skal være på diagnostik og behandling af den potentielt odontogene årsag til smerten. Opioider må aldrig være den eneste behandling, og i denne sammenhæng kan det være en hjælp at huske den vejledende smertetrappe, hvor lette smerter som udgangspunkt behandles med paracetamol, moderate smerter med NSAID +/- paracetamol, og stærke smerter med paracetamol + NSAID + morfin, forudsat at der ikke foreligger kontraindikationer eller væsentlige interaktioner med patientens vanlige medicinering (1).

1. Pedersen MH, Lundberg ASB, Jensen SS et al. Opioiders anvendelse i behandling af akutte smerter i odontologisk praksis. Tandlægebladet 2021;125:630-8.

Suda KJ, Zhou J, Rowan SA et al. Overprescribing of opioids to adults by dentists in the U.S., 2011−2015. Am J Prev Med 2020;58:473-86.