Leder:

Selvfølgelig kæmper vi (også) for patienterne

Er Tandlægeforeningen blevet en patientforeningen? Det svarer Susanne Kleist på i denne måneds leder.

Susanne Kleist leder
Tekst: Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen / Foto: Les Kaner

"Er Tandlægeforeningen blevet en patientforening?” ”Koncentrer jer nu om jeres medlemmer!” Og ”I skal kæmpe for tandlæger, ikke patienter”.

Det er nogle af de kommentarer, jeg har mødt fra tandlæger på sociale medier. Mit svar til dem er egentlig ret enkelt. Selvfølgelig har vi fokus på patienterne. For vi er en ansvarlig del af det danske sundhedsvæsen. Det fremgår bl.a. af Tandlægeforeningens vedtægter, at vi skal ”varetage medlemmerne økonomiske og faglige interesser”. Og det gør vi. Selvfølgelig er jeg lige ved at skrive.

Vi kæmper på daglig basis for bedre vilkår - det er helt afgørende for vores virke. Men som en moderne faglig organisation for tandlæger kommer vi ikke i mål, hvis vi har et ensidigt fokus på økonomiske og faglige interesser. Lad mig forklare. I dag ved vi, at sundhed i munden hænger sammen med sundhed i kroppen. Vi ved, at vores arbejde gør en forskel for danskernes sundhed. Og det ansvar bør og skal vi tage alvorligt. Og når vi tager det ansvar alvorligt, tager andre os også alvorligt og ser os som en troværdig samarbejdspartner. Så det hele hænger sammen.

Vi er en del af det danske sundhedsvæsen

For hvis vi ikke er en ansvarsfuld og troværdig samarbejdspartner, kan vi ikke arbejde for jeres vilkår. Derfor glæder det mig, at det også fremgår af vedtægterne, at vi skal arbejde for at fremme sundheden. Og det gør faktisk en forskel, når vi råber højt om, at svage ældre ikke får den tandpleje, de er berettiget til. Eller at unge mennesker skal gå dobbelt så lang tid med bøjle, fordi der mangler specialtandlæger, og hvor uretfærdigt det er, at cancerpatienter selv må betale for deres senfølger, bare fordi de sidder i munden.

Af samme grund bruger det fagpolitiske system også tid på at diskutere, hvad vi skal kæmpe for. Senest mødtes hele repræsentantskabet til Fagpolitisk Temadag, hvor vi lagde os fast på tre mærkesager: Ulighed i sundhed, tandlægemangel og sammenhængen mellem mund og krop. De tre sager kommer I til at høre mere om. De er nu overdraget til sekretariatet, som vil arbejde videre med dem ud fra et strategisk sigte.

En af mærkesagerne, nemlig sammenhængen mellem mund og krop, sætter vi fokus på allerede den 27.-28. januar, hvor vi afholder Komorbiditetskonferencen. Om formiddagen på konferencens første dag inviterer vi politikere, interessenter og andre beslutningstagere for at gøre opmærksom på mundhulens betydning for den generelle sundhed. Resten af tiden er der fokus på den nyeste viden om parodontitis og komorbiditet. Konferencen er altså for dig – men også for dine patienters tandsundhed, generelle sundhed og deres livskvalitet.

For når vi har fokus på det ene, har vi også fokus på det andet.