Nyhed:

Skolarstipendiater har afsluttet projekter

Signe Undall-Behrend Hansen (t.v.) og Astrid Rathcke Poulsen, der begge er 9.-semesterstuderende på Tandlægeskolen i København, modtog hver TF’s skolarstipendie på 162.000 kr. i foråret 2020. Nu har de afsluttet projekterne.

Skolarstipendiater 2021

Signe Undall-Behrend Hansen, 26 år og 9.-semesterstuderende på Tandlægeskolen i København, modtog i foråret 2020 Tandlægeforeningens skolarstipendie på 162.000 kr. for projektet “Odontogenic necrotizing soft tissue infection – a dental infection or an immune deficiency?”

I projektet, der netop er afsluttet, kiggede Signe Undall-Behrend Hansen og en medstuderende nærmere på 41 patienter, der var indlagt på Rigshospitalet fra 2013-17 med nekrotiserende bløddelsinfektioner i hovedhals- regionen. De havde særligt fokus på den odontogene oprindelse til infektionerne og på patienternes immunstatus.

– Vi undersøgte, om der var noget særligt, der kendetegnede patienterne, og vi fandt frem til, at infektionen havde en odontogen oprindelse hos lidt over halvdelen af patienterne, og at særligt underkæbemolarer var udløsende faktor. Mortaliteten for denne gruppe af patienter, hvor infektionen sidder i hoved-hals-regionen, er lidt lavere for patienter, hvor tilstanden opstår andre steder i kroppen, siger Signe Undall-Behrend Hansen, der nu er ved at lægge sidste hånd på en videnskabelig artikel om projektets konklusioner.

Hun håber, at der vil blive forsket mere i området, da det er en sjælden, men livstruende sygdom, og at deres projekt kan være med til at gøre tandlægerne mere opmærksomme på, at infektioner i mundhulen kan have stor indvirkning på resten af kroppen.

– Det har været udfordrende, og samtidig har det også været rigtig spændende at dykke ned i forskningen, da det er en helt ny vinkel på faget, som vi ikke har beskæftiget os med på studiet, siger Signe Undall- Behrend Hansen, der til sommer kan kalde sig cand.odont.

Astrid Rathcke Poulsen, 25 år og 9.-semesterstuderende på Tandlægeskolen i København, modtog ligeledes et skolarstipendie i foråret 2020 på 162.000 kr. for projektet “Dental modenhed – en sammenligning mellem to grupper af børn født i perioden 1969-1973 og 2005-2010”. I projektet, der blev afsluttet i august 2021, undersøgte Astrid Rathcke Poulsen den dentale modenhed hos to grupper af børn for at se, om tænderne modnes tidligere eller senere i dag end for 35-40 år siden.

Hun nåede også i stipendieperioden at lave et yderligere projekt, hvor hun undersøgte sammenhængen mellem skeletal modenhed og dental modenhed hos gruppen af børn født mellem 2005-10.

– Vi fandt en signifikant forskel i den dentale modenhed og dentale alder i de to grupper. Tænderne modnes tidligere i dag end hos tidligere generationer. Årsagen er multifaktoriel og skyldes både ændringer i ernæring, socioøkonomi og miljø. Den viden kan tandlæger bruge både i forhold til rettidig henvisning og opstart af ortodontiske behandlinger samt i pædodontien, når der skal udvikles retningslinjer for regelmæssige undersøgelser af tænder, tandfrembrud og okklusion samt profylaktiske indsatser, forklarer Astrid Rathcke Poulsen, der også fremhæver retsodontologien som et område, der kan drage nytte af den nye viden:

– Når vi nu ved, at tænderne modnes tidligere i dag, kan det have betydning, når retsodontologer fx skal vurdere alderen på flygtningebørn uden identifikationspapirer. Så kan børnene fx være yngre, end man hidtil har vurderet, forklarer Astrid Rathcke Poulsen, der er i gang med at publicere en international artikel om sine resultater, som hun også har brugt i sit kandidatspeciale.

– Jeg synes, at det har været et vildt spændende projekt og en rigtig god oplevelse med god støtte og sparring fra min vejleder Liselotte Sonnesen. Det er et område, jeg meget gerne vil arbejde videre med, når jeg afslutter min uddannelse til sommer, siger Astrid Rathcke Poulsen.