Fagstafetten:

"Det kræver, at man tør tage en masse risici"

Både spændende og grænseoverskridende, forklarer Anne Mette Stougaard. Hun har fået denne måneds fagstafet fra Ane Boe-Hansen, der spørger, hvordan er det at bliver iværksætter?

Anne Mette Stougaard fagstafetten
Tekst: BEARBEJDET AF METTE WALLACH / Foto: PETER HELLES ERIKSEN

Anne Mette Stougaard, 33 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København 2012

Tandlæge i Adent Health

Hvordan er det at blive iværksætter?

Enormt spændende og enormt grænseoverskridende. Som iværk­sætter skal man selv skabe sine opgaver, og man er ikke sikret løn. Det kræver derfor, at man tør tage en masse risici, og at man har nogle nysgerrige briller på. På en klinik nytter det derimod ikke at være alt for nysgerrig, for der er ikke tid eller behov for at nytænke og udvikle hele tiden.

Hvad er der sket, siden du sagde op i dit job som tandlæge?

– Jeg startede med at teame op med virksomheden Hejdoktor ved siden af mit kliniske arbejde som ansat tand­læge, fordi jeg syntes, at telekonsultation burde være en større del af tandlægernes verden. Men de havde ikke de fornødne ressourcer til at satse på tandlægebranchen, så derfra var jeg en fri fugl. Jeg gik all in på iværksætteriet, sagde mit job op for at leve af min opsparing i et år og brugte tiden på at tage ud at besøge klinikker og hospitalsafdelinger for at lære om aktuelle problemstillinger. Jeg var fx med på en ambulancekørsel for at opleve de akutte situationer og lære, hvordan paramedicinere triagerer og risikovurderer deres patienter, før patienterne kommer ind på hospitalet.

Hvad kunne det give dig?

– Jeg er interesseret i hele vores fagområde, health tech og fremtidstrends, og hvad det favner tværfagligt. Jeg kunne godt tænke mig at lære mere om de områder, hvor tandfagligheden burde fylde mere. Jeg var fx på en ­kræftafdeling, ­fordi hoved-hals-kræftpatienter i den grad har problemer med tænderne, men det bliver der ikke taget tilstrækkelig hånd om.

Jeg stiller hele tiden spørgsmål til, hvad jeg ser. Strålebehandling ødelægger fx en hel masse inde i munden, så hvorfor giver man ikke patienterne en fluorskinne med høj dosis fluorid, imens de bliver bestrålet?

Men man kan jo ikke leve af luft – så hvad gjorde du så?

– Nej, det er jo klart. Jeg var stadig meget interesseret i telekonsultationer, så derfor fandt jeg Adent Health, hvor jeg blev ansat, men hvor jeg selv skal skabe mine opgaver. Så derfor ser jeg stadig mig selv som iværksætter, nu bare som ”ansat iværksættertandlæge”.

Og hvad laver Adent Health?

– Adent Health udvikler software til tele­tandpleje, som tandlæger kan købe og bruge, hvis de ønsker at udbyde virtuelle konsultationer til deres patienter. Det omfatter både virtuelle konsultationer med billeder og video direkte imellem patienten og vedkommendes egen tandlæge, digitalt anamneseskema samt machine learning, der engagerer patienterne mere i egen tandsundhed. 

Men undersøgelser viser, at tandlægerne ikke kan se idéen i telekonsultation – hvorfor tror du, at det er sådan?

– Vi oplever faktisk lige det modsatte. Virtuelle konsultationer er allerede nutiden for mange tandklinikker. Mere end 60 % af virtuelle billedkonsultationer sker uden for klinikkernes normale åbningstider. Det tager naturligvis tid at indføre nye tiltag, og private klinikker får i øvrigt ikke særligt meget ud af ydelsen. Virtuelle konsultationer skal ikke bruges som en undersøgelse, men derimod som et stærkt screeningsværktøj, så kan man forventningsafstemme patienterne bedre, før de kommer på klinikken. Man kan også udlevere digitalt anamneseskema på forhånd. Dermed bliver patienten mere klar til at acceptere behandlingsplan, og stoletiden bliver dermed udnyttet meget bedre, da klinikken kan spare op til 10 min pr. patient. Virtuelle konsultationer kan også bruges som kontrolredskab efter behandlingen som en ekstra service.

Så du ser ydelsen som en ekstra ­service? 

– Ja helt klart. Jeg synes ikke nødvendigvis, at man behøver tage penge for ydelsen. Det skal nærmere ses som en service, der optimerer stoletiden. Jeg tror, at ”return of investment” bliver større, hvis man giver det til sine patienter som en service, men det er selvfølgelig op til den enkelte tandlæge. Især pga. ­COVID-19 er virtuelle konsultationer blevet et stærkt værktøj til at fastholde patientkontakten og forventningsafstemme behandlingsplaner remote.

Hvordan fik du selv øjnene op for tele­konsultation? 

– Da jeg arbejdede i børnetandplejen, oplevede jeg forældre, der var frustrerede over, at de blev nødt til at tage til tandlægen med deres børn, fordi de var bekymrede. Nogle gange var der ikke noget galt, eller også skulle der bookes en ny tid, fordi der ikke var tid til at behandle færdigt den dag. Så jeg begyndte at føre statistik og opdagede hurtigt, at der er et kæmpe potentiale for at screene bedre og give hjælp til selvhjælp, så familierne ikke behøver at komme hen til klinikken, hver gang de har en bekymring. 

Hvem vil du sende stafetten videre til?

– Xenia Buus Hermann, den nye leder af Odontologisk Videnscenter. Det er fascinerende, at hun er ”sidste stop” for de patienter, der ikke har andre steder at gå hen. Mit spørgsmål er:

Hvad driver dig i forhold til sjældne sygdomme og funktionsnedsættelse?

I Fagstafetten går vi tæt på en tandlæge med en helt særlig drive og passion for sit fag. Månedens tandlæge sender fagstafetten videre til en kollega, der har været en inspiration for ham eller hende.