Leder:

Her er hovedbestyrelsens mærkesager

Tandlægeforeningens hovedbestyrelse har fastlagt de mærkesager, som de vil prioritere de kommende år. Se hvilke seks mærkesagerne, de vil arbejde med.

Susanne Kleist Leder
Foto: Thomas Nielsen

Hovedbestyrelsen har fastlagt de politiske mærkesager, som vi vil prioritere i 2021 og 2022. 

Mærkesagerne bygger videre på den politiske linje og den vedtagne “Vision” fra hovedgeneralforsamlingen i 2020. 

Mærkesagerne er hovedbestyrelsens prioritering af, hvad der er vigtigt, og hvordan vi vil gribe arbejdet an i de kommende to år indtil næste ordinære generalforsamling i 2022. 

For hver mærkesag vil hovedbestyrelsen definere en række fokusområder og fokusopgaver, som skal løftes af arbejdsgrupper eller tovholdere. Mærkesagerne vil naturligvis også blive udmøntet i kommunikationsstrategien. 

Mærkesagerne bliver rullet ud parallelt, og der skal laves en handlingsplan med målbare handlinger og resultater for hver mærkesag. Denne handlingsplan skal udvikles i samarbejde med repræsentantskabet, som bliver opfordret til at prioritere og komme med idéer til fokusområderne. 

Mærkesagerne vil være et led i vores politiske interessevaretagelse, og de vil være grundlaget for vores diskussioner med politikerne. Hovedbestyrelsen har valgt, at vi vil tale sundhed fremfor økonomi. 

De 6 mærkesager er: 

1. Sund mund – Sund krop 

2. Lighed i sundhed 

3. Dropout og de 30 % af befolkningen, som slet ikke går til tandlæge 

4. Ny model for voksentandplejen 

5. Tandlægemangel 

6. Høj tandlægefaglighed – høj odontologisk standard.