TF:

"Vi er ikke i mål med retssikkerheden"

Selvom det nye Ankenævn for Tilsynsafgørelser er et skridt i den rigtige retning, er retssikkerheden ikke i mål. Det mener Tandlægeforeningen.

Lovhammer
Tekst: Kim Andreasen / Foto: Shutterstock

Det er et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål.

Sådan beskriver Susanne Kleist, Tandlægeforeningens formand, det nye Ankenævn for Tilsynsafgørelser, som ser dagens lys til sommer.

– Nævnet er ikke så omfattende, som jeg havde tænkt mig, at det skulle være. Jeg havde gerne set, at endnu flere tilsynsafgørelser kunne prøves ved en anden instans, siger Susanne Kleist.

Kort før jul besluttede Folketinget at oprette Ankenævn for Tilsynsafgørelser.

Ankenævnet skal behandle klager fra tandlæger og andre sundhedspersoner over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser i de mest alvorlige sager – nærmere bestemt sagerne, der omhandler midlertidig fratagelse af autorisation, indskrænkning af virksomhedsområde og afgørelser om arbejdsforbud og suspension.

Nævnet er ikke så omfattende, som jeg havde tænkt mig

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

”Det er urimeligt”
Det betyder, at styrelsens afgørelser i sager om påbud og skærpet tilsyn fortsat ikke kan ankes.

Flere tandlæger bliver hvert år ramt af den type af afgørelser.

Ifølge autorisationsregistret er den aktuelle status, at 13 tandlæger er under skærpet tilsyn eller har fået et påbud.

– Det er faktisk urimeligt, at man ikke kan klage over myndighedernes afgørelser i de sager, fastslår Susanne Kleist.

Hvorfor er det vigtigt, at flere typer af afgørelser er omfattet af ankenævnet?

– Jeg synes grundlæggende, at man skal kunne anke en afgørelse fra en myndighed, hvis man fx oplever, at sagsbehandlingen er forkert. Det kan godt være, at man ikke ender med at få ret. Men at få en second opinion og en følelse af at blive set og hørt er for mig at se altafgørende for retssikkerheden. Man skal huske på, at tandlæger bliver fagligt og personligt berørte, når de får en sag. Vi går meget op i at gøre tingene på den rigtige måde. Og så er det klart, at det i høj grad også handler om tilliden til myndighederne.

Klagesager skal også kunne prøves
Tandlægeforeningen vil nu arbejde for, at også skærpet tilsyn og påbud kan ankes.

– Jeg håber, at vi sammen med Lægeforeningen og andre af vores samarbejdspartnere kan overbevise såvel politikere som myndigheder om, at den eneste vej frem er at få flere afgørelser omfattet af ankenævnet. Vi vil samtidig også fortsætte med at arbejde for, at der kommer en ankeinstans i klagesagssystemet. Det mangler i den grad også, siger Susanne Kleist.