Behandlingstiden for klagesager er steget

På trods af ambitioner om det modsatte er sagsbehandlingstiden for klager over tandbehandlinger steget fra 12 til 15 måneder. Men direktøren for Styrelsen for Patientklager fastholder mål om ni måneders sagsbehandlingstid i 2022.

Journal stak papirer
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

Tilbage i foråret 2020 fastslog Styrelsen for Patientklager, at den gennemsnitlige behandlingstid af alle klager skulle sænkes til ni måneder i 2022. Alligevel endte den gennemsnitlige behandlingstid for hele 2020 på 15,3 måneder, mens den i april 2020 var omkring 12 måneder. Det fortæller Lizzi K. Jakobsen, som er direktør i Styrelsen for Patientklager. 

Sidste år appellerede hun i Tandlægebladet tandlægerne til at indsende journalmateriale så hurtigt som muligt som et middel til hurtigere sagsbehandling.

Nu arbejder vi hårdt for at indhente det tabte

LIZZI K. JAKOBSEN, DIREKTØR FOR STYRELSEN FOR PATIENTKLAGER

– Appellen virkede, siger Lizzi K. Jakobsen og forklarer, at tandlægerne er blevet bedre til at indsende journalmateriale. 

Men hvorfor er sagsbehandlingstiden så blevet længere?
– På tandområdet skyldes det bl.a., at der har manglet nævnsmedlemmer til Disciplinærnævnet, siger Lizzi K. Jakobsen og forklarer, at sagsbehandlingstiden på andre områder er blevet forlænget pga. COVID-19. 

Målet er stadig realistisk
Ifølge Lizzi K. Jakobsen har styrelsen det seneste år haft et godt samarbejde med Tandlægeforeningen, og hun fortæller, at der nu er kommet nye nævnsmedlemmer til Disciplinærnævnet. 

– Nu arbejder vi hårdt for at indhente det tabte. Paradoksalt nok er den stigende sagsbehandlingstid netop et udtryk for, at vi er ved at afvikle de ophobede sager. For den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil uundgåeligt stige for en stund, når vi afgør mange sager, der har haft en lang liggetid, siger Lizzi K. Jakobsen.

Så direktøren ser fortsat positivt på fremtiden og mener, at det er realistisk, at målet om ni måneders sagsbehandlingstid nås i 2022.

– Det er meget vigtigt, at vi får nedbragt sagsbehandlingstiden hurtigst muligt. Og selvom ni måneder stadig er lang tid, så er det næsten en halvering af den nuværende gennemsnitlige sagsbehandlingstid, siger hun.