Dansk forskningsnyt:

Spytprøver kan afsløre nikotinforbrug

Ny målingsmetode af cotininkoncentrationerne i saliva kan bedømme nikotinforbruget hos rygere og gør spørgeskemaers upålidelige svar overflødige.

Cigaretter på række
Foto: Shutterstock

”Hvor meget ryger du om dagen?” er et ret enkelt spørgsmål; men erfaringen viser, at mange rygere af forskellige årsager ikke besvarer spørgsmålet korrekt, men underrapporterer det faktiske forbrug. I situationer, hvor man har brug for præcise angivelser, fx i forbindelse med videnskabelige undersøgelser eller ved rygeafvænningsprogrammer, foretrækker man derfor ofte at betragte forekomsten af nedbrydningsproduktet cotinin i en blodprøve som et udtryk for nikotinbelastningen.

Da der er stærk korrelation mellem cotininkoncentrationerne i saliva og plasma, har forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Aarhus Universitet) undersøgt, hvordan indholdet af cotinin i salivaprøver påvirkes af transport og opbevaring. I løbet af et år blev der indsamlet 5 ml saliva fra 187 voksne rygere.

Alle prøver blev opbevaret ved -80 °C, indtil analyserne kunne påbegyndes. Efter optøning blev prøvernes cotininindhold målt umiddelbart samt efter opbevaring ved 4 °C i 30 eller 90 dage, opbevaring ved -20 °C i 30 eller 90 dage eller forsendelse med Post Nord ved stuetemperatur i et ukendt antal dage.

Resultaterne viste, at cotininkoncentrationerne var stabile uafhængigt af forsøgsbetingelserne. Forfatterne påpeger, at cotininbestemmelse i saliva er en kosteffektiv og non-invasiv metode til bedømmelse af nikotinforbrug. Metoden kræver kun små mængder spyt (100 μl), og det er muligt at indhente prøver fra afsidesliggende områder.

Leite FRM, Baelum V, Pajaniaye JB, Abildtrup LA, López
R. Effect of sample storage conditions on measurements
of salivary cotinine levels. Metabolites 2020;10:365.
doi:10.3390/metabo10090365

Emner