Ny viden:

Ikke alle glasionomercementer er lige gode

Der er forskel på glasionomercementer, og kun 11 ud af 18 GIC-produkter er vellegnede som permanente cementeringsmaterialer. Det viser en ny undersøgelse.

Det har tidligere ikke været muligt at sammenligne materialeegenskaberne for forskellige glasionomercementer (GIC), da der ikke har været enighed om, hvilke kriterier der skal lægges til grund for afprøvningerne. Men nu er 21 forskere fra fem kontinenter på en konsensuskonference blevet enige om en protokol for afprøvning af GIC, og de har efterfølgende foretaget en sammenligning af 18 kommercielt tilgængelige GIC-produkter ud fra protokollen.

Der var enighed om, at de primære materialeegenskaber var trykstyrke (tærskelværdi 100 MPa), mikrohårdhed (tærskelværdi 70 KHN svarende til dentin og komposit), syreerosion (maks. 0,17 mm) samt fluoridfrigivelse (så høj som muligt uden overskridelse af tærsklen for syreerosion), mens de sekundære egenskaber var kontrast og translucens.

Disse 11 produkter er velegnede som permanente cementeringsmaterialer

Syv produkter levede ikke op til de stillede krav: Ion Z, Ionomaster, Ionglass, Maxxion R, Vitro Fil, Bioglass R og Magic Glass.

De øvrige 11 levede op til kravene: Chemfil Rock, Equia Forte, Gold Label 2, Gold Label 9, Glass Ionomer Cement II, Ionofil Plus, Ionostar Plus, Ketac Molar Easymix, Riva Self Cure, Vidrion R og Vitro Molar.

Forskerne konkluderer, at disse 11 produkter er velegnede som permanente cementeringsmaterialer. De understreger, at laboratorieundersøgelserne må suppleres med kliniske undersøgelser, inden verdens bedste CIC kan kåres.

Kilde

de Lima Navarro MF, Pascotto RC, Borges AFS et al. Consensus on glass-ionomer cement thresholds for restorative indications. J Dent 2021:107:103609.