Susanne Ekelund anbefaler:

"Vi køber kun varer om torsdagen, og det har frigivet personaletimer"

Bæredygtighed er på dagsordenen, og Susanne Ekelund, klinikejer hos Tandlæge Susanne Ekelund, giver sine tre anbefalinger til at gøre klinikken mere grøn.

Susanne Ekelund

SUSANNE EKELUND

62 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 1986

Klinikejer hos Tandlæge Susanne Ekelund, Nærum

Initiativtager til et tværfagligt arbejde mellem bl.a. Tandlægeforeningen, Aalborg Universitet og Plandent om at gøre branchen mere bæredygtig.

1. Sorter dit affald

Det er kendt viden, at alt for meget affald ryger til restaffald for dermed ikke at kunne blive genanvendt. Det er heldigvis ved at blive standard for private husholdninger at sortere affald, men sådan er det langtfra for erhverv. Derfor må man selv køre sin affaldssortering væk eller få lov at bruge beboernes containere, hvis klinikken ligger i en beboelsesejendom. Og så skal man lave en organisering, så det er nemt i hverdagen at sortere. Derudover kan man have fokus på at mindske affald, fx ved at anskaffe et demineraliseringsanlæg, så man ikke behøver at købe demineraliseret vand i plastdunke.

2. Køb lokalt og samlet

Når man kigger på, hvad der er CO2 -belastende i en klinik, så er transport en af de tunge poster. Derfor vil jeg anbefale, at man samler sine bestillinger, når man køber varer og kun bestiller varer én gang om ugen, så man får en stor levering og ikke en masse små. På min klinik køber vi varer hver torsdag, og det har også frigivet personaletimer. Men jeg vil også anbefale, at man køber sine varer hos danske leverandører eller leverandører, der har lagre i Danmark. Jeg køber personligt alle mine varer og al min teknik fra leverandører i Danmark. Det er dyrere, men bæredygtighed koster noget, det kommer vi ikke uden om. Vi skal væk fra, at alt skal være så billigt som muligt. Det er en af synderne.

3. Tænk bæredygtigt i alt, hvad du gør

Overordnet vil jeg anbefale, at man tænker bæredygtighed ind i alt, hvad man gør, og at man taler om bæredygtighed med sit personale og med sine patienter. Del jeres idéer med kollegaerne, fx på de sociale medier (se bl.a. Facebooksiden Bæredygtig Tandklinik). Man kunne fx lave transportkonkurrencer på klinikken, hvor det handler om at cykle på arbejde. Og så kan man jo starte med at plukke de lavthængende frugter ved fx at skifte sine lyskilder ud med LED, når de alligevel skal skiftes.

Ligger du også inde med anbefalinger eller tips, som kollegaerne kan få glæde af? Så skriv til Tandlægebladet på TB@tdl.dk.