Manglende incisiv:

6 behandlinger - fordele og ulemper

De fleste vil i dag finde det uacceptabelt at mangle en incisiv. Manglen kan påvirke talen og tyggeevnen, men er først og fremmest socialt invaliderende. I enkelte tilfælde kan problemet måske løses ved at udbygge nabotænderne med komposit plast; men sædvanligvis skal der mere omfattende behandlinger til. Denne guide, der er baseret på svenske og danske erfaringer, opregner fordele og ulemper ved en række behandlingsmuligheder. I sidste ende er valget af behandling dit og patientens.

Manglende incisiv
Tekst: BEARBEJDET AF LEKTOR, TANDLÆGE, PH.D. GOLNOUSH BAHRAMI MØLLER, SPECIALTANDLÆGE, PH.D. ANNELISE KÜSERLER OG FAGLIG KONSULENT, TANDLÆGEBLADET, DR.ODONT. BJARNE KLAUSEN / FOTO: SHUTTERSTOCK / Foto: Shutterstock

1. Konventionel treleddet bro

Fordele

 • Etableret behandlingsprocedure
 • God behandling, hvis nabotænderne har store fyldninger eller andre skader
 • God æstetik, hvis præparationsgrænsen lægges subgingivalt, og mellemleddet udformes hensigtsmæssigt
 • God prognose

Ulemper

 • Kræver fjernelse af meget tandsubstans
 • Risiko for skader på parodontiet ved subgingival præparation
 • Risiko for pulpaskader
 • Det er teknisk vanskeligt at anvende tandtråd i området
 • Relativt dyr løsning
 • Forringet æstetik ved gingivaretraktion eller supragingival præparationsgrænse
 • Ved tab af retention er der risiko for caries
 • Tandfarver og kronelængder kan ændre sig med tiden

 

2. Enkelttandsimplantat

Fordele

 • Ingen præparation af nabotænder
 • Diastema kan bevares
 • God prognose
 • God løsning ved intakte nabotænder og ved diastema

Ulemper

 • Relativt dyr løsning
 • Lang behandlingstid
 • Kræver kirurgisk indgreb
 • Supplerende kirurgiske indgreb kan undertiden være påkrævet (knogleopbygning, blødtvævskirurgi)
 • Præprotetisk tandregulering kan være nødvendig (for at skaffe plads/opretning af rødder på nabotænderne)
 • Dårlig æstetik ved mucosaretraktion
 • Implantatkronen kan med alderen komme til at se kortere ud (også selvom den bliver lavet, efter patienten er færdig med at vokse. Tænder og knogle er meget dynamiske)

 

3. Ortodontisk lukning

Behandlingen forudsætter en grundig undersøgelse af tandstilling og kæberelationer. Det er den behandling, som Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt anbefaler som det bedste behandlingsprincip ved fx agenesier. Hvis kæbevæksten ikke er afsluttet, kan det dog være indiceret at holde mellemrummet åbent, indtil vækst og modenhed muliggør implantatbehandling.

Det kan også være relevant med ortodontisk behandling at lukke mellemrummet i fronten med naturlige tænder og i stedet flytte mellemrummet længere tilbage i tandrækken, hvor det så kan behandles protetisk.

Fordele

 • Naturlig tanderstatning. Ortodontisk flyttede tænder kan løbende tilpasse sig til aldersrelaterede forandringer i tandsæt og kæber
 • Vedligehold af protetisk tanderstatning undgås

Ulemper

 • Kræver ofte langvarig behandling med fast apparatur
 • Ved tandmangel i underkæbefronten i kombination med spredtstilling eller dybt bid kan behandlingen være kompliceret og langvarig
 • Suboptimal æstetik, hvis fx laterale incisiv i overkæben erstattes med hjørnetand
 • Ortodontisk lukning er ikke mulig, hvis der er tandmangel af mere end én tand i hver kvadrant, eller hvis de skeletale relationer betyder, at det er vigtigt at holde tandbueperimeteren

Årsager til manglende for- eller hjørnetand

 • Agenesi
 • Eksartikulation
 • Ekstraktion/amotio som følge af:​
 • Caries
 • Endodontiske komplikationer
 • Misdannelsesforstyrrelser
 • Resorption
 • Parodontitis
 • Frakturer

Komplicerende faktorer

- Lokalt knogletab fx pga:

 • Parodontitis
 • Vanskelig ekstraktion/amotio
 • Tandtab inden afsluttet kæbevækst. Medfører ofte manglende kæbeudvikling både horisontalt og vertikalt.
 • Fysiologisk knoglesvind. Kan forekomme, hvis tanden har manglet i lang tid, og kan forværres, hvis tandtabet har været afhjulpet med aftagelig protese.

- Mobile nabotænder, hvis tandtabet skyldes parodontitis

- Uhensigtsmæssig okklusion, fx hård okklusion på fronten, omvendt skæretandsføring

4. Ætsbro (resinretineret bro)

Fordele

 • Tandsubstansbevarende
 • Ingen eller minimal præparation
 • God æstetik
 • Kort behandlingstid
 • Forholdsvis billig
 • God midlertidig løsning inden implantatbehandling

Ulemper

 • Teknikfølsom metode
 • Risiko for retentionstab, især ved kraftig tyggebelastning

 

5. Aftagelig partiel protese

Fordele

 • Tandsubstansbevarende
 • Ingen eller minimal præparation
 • Kort behandlingstid
 • Forholdsvis billig løsning
 • Kan udvides, hvis der mistes flere tænder
 • Kan seponeres, hvis der opstår gener, eller patienten ikke kan acceptere den

Ulemper

 • Cariesrisiko i relation til retentionselementer
 • Plakakkumulerende
 • Suboptimal æstetik
 • Risiko for forøget belastning og forøget mobilitet på støttetænder, hvis disse har nedsat parodontalt fæste
 • Sidder ikke fast
 • Adaptationsproblemer

 

6. Autotransplantation

Fordele

 • Naturlig, men som regel kun midlertidig tanderstatning
 • Kan medføre normal vækst af processus alveolaris ved tandtab inden afsluttet kæbevækst
 • God prognose ved autotransplantation af rodåbne tænder med 50-75 % afsluttet roddannelse

Ulemper

 • Kræver, at der et andet sted i tandsættet findes en passende donortand
 • Teknisk krævende kirurgisk behandling, især ved transplantation af retinerede visdomstænder
 • Det kan være nødvendigt at beslibe donortanden temmelig meget for at få den til at ligne den tand, der skal erstattes

Mange fortandstraumer sker i 7-10- årsalderen. På dette tidspunkt vil præmolarernes roddannelse være på et stade, der gør dem egnede som donortænder. Autotransplantation anvendes i dag stort set kun ved behandling af agenesi eller tandtab på børn i denne aldersgruppe. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning må autotransplantation betragtes som en midlertidig tanderstatning.

Kilder

Ahlberg G. Entandslucka från 3:a till 3:a. (Set 2021 maj). Tilgængelig fra: URL: https://www.internetodontologi.se/protetik/entandsluckafran-3a-till-3a/

Bjerklin K. Entandslucka i fronten, luckslutning. (Set 2021 maj). Tilgængelig fra: URL: https://www.internetodontologi.se/ortodonti/entandslucka-i-fronten-luckslutning/

Bjerklin K. Entandslucka i fronten, platsberedning. (Set 2021 maj). Tilgængelig fra: URL: https://www.internetodontologi.se/ortodonti/entandslucka-i-fronten-platsberedning/

SUNDHEDSSTYRELSEN. Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. VEJ nr. 11178 af 30/06/2006 (Set 2021 maj). Tilgængelig fra: URL: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2006/Vejledning-om-omfanget-af-kravene-til-den-kommunale-og-regionaletandpleje-mv